Tilstandsrapporter og Restaurering tømmer bygg.

Startet av Norsk Hyttekontroll, august 02, 2012, 10:43:34

Norsk Hyttekontroll

Norsk Hyttekontroll AS er et firma som er startet med tanke på bevaring av verdier, Hytte eiere er her i fokus og får som våre kunder en tilstandsrapport på sine bygg. Vi stiller med 23 års erfaring i bransjen når det gjelder vedlikehold så her er det mye erfaring som kan benyttes av våre kunder.

Kundene får egen hyttebok som alle rapporter og vedlikeholdsplan settes inn i, dette er en god ting og ha den dagen bygget skal selges eller man selv lurer på hvilken farge var det jeg brukte sist på vinduer -veggen eller vindskiene eller hvem var min vvs ansvarlig den dagen kranen på kjøkkenet står å drypper.

Man kjenner jo til hvor viktig service boka på bilen er den dagen man skal selge den, men det er det ingen som har på hytta selv om denne kanskje er verdt 5-10 ganger mer en bilen. Det vil vel også på sikt være en stor fordel å ha en service bok den dagen man skal selge bygget, kunden veit da att han ikke kjøper katta i sekken og grunnlaget for å få en bedre pris er da til stede, dette gjelder også for den som skal få finansiering på bygget.

Vi utfører
Tilstandsrapport på hytter
Vedlikeholdsplan på hytter
Restaurering tømmer bygninger
Restaurering av dører og vinduer. Kopiering av gamle bygg detaljer osv.
Nybygg samt tilbygg i tømmer og stavlaft
Vedlikeholds arbeider på hytter og hus
Feiing av hytte piper
Beskrivelse av punkter:

Tilstandsrapport innebærer generell kontroll av byggets kondisjon, en egen sjekkliste med beskrivelse av punkter som er kontrollert og hvilken tilstand bygget er i.
En egen vedlikeholdsplan som settes opp og beskriver anbefalte tiltak på bygget innen neste årlige kontroll utarbeides.
Restaurering av tømmerbygninger: Vi restaurerer alle typer tømmerbygg, fra gamle kirker til nyere hytter.Alt fra skifting av lafteknuter til skifting av hele vegger i laftebygg og stavverk.
Restaurering av dører og vinduer: Vi utfører restaurering av dører/vinduer samt kopierer eller reparerer mindre bygnings detaljer. Smi jerns detaljer i gammel stil, gammelt glass og lister osv.
Nybygg samt tilbygg i tømmer og stavlaft:Vi utfører alt innen tradisjonell lafting og stavlaft
Vedlikeholds arbeider på hytter og hus: Vi utfører generelt vedlikehold på alle typer bygg som, justering av stolper - dører og vinduer osv.
Feiing av hytte piper: Det er ikke alle steder det er noe kommunalt ansvar att hytte piper feies dette er en tjeneste vi kan utføre for våre kunder.
Kravet er att pipene skal feies hvert 4 år som et minimum.


Powered by SMFPacks Ads Manager Mod