NTB eiendom og Stavanger hytten

Startet av Tonje, november 26, 2013, 21:07:25

BeetleBug

FVN oppsummerer;

Femte konkurs på ett år

Nå har det femte selskapet som er tilknyttet hyttene på Høyland i Lindesnes gått konkurs. Likevel fortsetter byggingen.

I sommer måtte Fritidseiendommer AS kaste inn håndkleet etter at selskapet ble begjært konkurs av kemneren i Sandnes. De klarte ikke å betale et momskrav på 457.000 kroner, opplyser bostyrer Hogne Skjerpe. Han har akkurat åpnet boet, og kjenner ikke så mye til detaljene ennå.
- Men vi skal se det i sammenheng med de andre konkursene, bekrefter Skjerpe overfor Fædrelandsvennen. Selskapene har adresser i Sandnes, men har kun operert på Sørlandet.

Konkursen i Fritidseiendommer AS er den femte på et drøyt år rundt hyttebyggerne i Lindesnes. De fleste av dem har også vært aktive i Risør kommune:

1) SMH Eiendom ble stiftet i 2006 og gikk konkurs 3. april 2014. Joar Hauge var siste styreleder og daglig leder.

2) NTB Eiendom ble stiftet i 2006. Gikk konkurs 20. mars 2015. Joar Hauge var styreleder og daglig leder.

3) Naturhytten ble etablert i januar 2014. Konkurs åpnet 27. mai 2015. Jan Ulrik Jensen var styreleder. Rolf Atle Kristoffersen var daglig leder.

4) Eiro Bygg ble stiftet i 2009 og gikk konkurs 28. april 2015. Rolf Atle Kristoffersen var daglig leder og styreleder.

5) Fritidseiendommer AS ble stiftet i februar 2013 av Ove Malmin. Konkurs ble åpnet 9. juli 2015. Rolf Atle Kristoffersen var siste daglig leder og styreleder.

Ved de fire siste konkursene har det ikke vært endelige skiftesamlinger. De største ubetalte beløpene ligger i NTB Eiendom som har krav på 43 millioner kroner mot seg.

Rolf Atle Kristoffersen har ikke svart på vår henvendelse i forbindelse med konkursen til Fritidseiendommer AS. Like før Naturhytten AS gikk konkurs i vår, sendte han ut en epost til kundene med denne beskjeden:

-  Naturhytten AS vil i en periode ha store utfordringer med å levere, grunnet i hovedsak opparbeidet gjeld i en vanskelig periode. Dette må løses. Når vi nå går videre, så er det mitt ønske at vi gjør dette i et «rent» selskap som uten gjeldsforpliktelser kan føre de enkelte hytter trygt i havn.

Dette «rene» selskapet ble 19. mai stiftet som Sørlandshyttene AS. Rolf Atle Kristoffersen er daglig leder, styreleder og eier. I tillegg er Infrastruktur Sør opprettet, også det med Kristoffersen i alle roller.
Fædrelandsvennen kjenner til at de fleste hyttebyggerne har skrevet kontrakter med det nye selskapet.
- Vi hadde for mye å tape på ikke å bli med over, sier en hytteeier. De vi har snakket med nå vil ikke ha navnet sitt i avisen. Flere som har snakket med oss har fått «kjeft» av andre hytteeiere fordi de ikke ønsker omtale av de problematiske forholdene på feltet.

Fædrelandsvennen har skrevet en rekke artikler om hyttebyggerne. Det begynte med at Marianne Rønnebergs hytte ble tatt av vinterstormen.
Ine Andersen og Aziz Kossai har ventet i snart to år på hytta si. Den skulle stå på en tomt som allerede var solgt til noen andre.
- Vi har ikke hørt noe fra dem siden mars, sier Andersen nå.
Egil Gundersen hadde ventet på hytte i fem år da NTB Eiendom gikk konkurs.
Parallelt har både Lindesnes og Risør kommuner avdekket ulovligheter, som snauklipte skogholt, ulovlig oppsatte hytter og ubetalte byggesaksgebyrer.

Fakta
Dette er saken:
En rekke selskaper har vært med på å bygge ut tomter og hytter på Høyland i Lindesnes og ved Øysang i Risør de siste to årene.
Fem av selskapene har nå gått konkurs, to driver videre. De samme personene fra Rogaland har vært involvert i ulike roller. Rolf Atle Kristoffersen og Joar Hauge har vært mest sentrale.
15. januar i år blåste en av hyttene i Lindesnes over ende. Senere viste det seg at den var en av 11 ulovlig oppsatte hytter.


Fortsatt god sommer!

BeetleBug

Grovt bedrageri

Tappet hytteselskap med private uttak;

Ulovlig oppførte hytter, dårlig arbeid, kontraktbrudd, uriktige opplysninger og store private uttak er blant ulovlighetene bostyrer mener å dokumentere etter konkursen i Naturhytten AS.

Flere hyttekjøpere har anmeldt krav i boet og sendt dokumentasjon på at de har innbetalt store beløp til Naturhytten AS uten at selskapet har levert motytelsen. Det skal i flere tilfeller være gitt uriktige opplysninger for å oppnå betaling, skriver bostyrer Kjersti Lunde i en foreløpig innberetning etter konkursen i Naturhytten AS.
Onsdag sendte hun saken over til politiets påtalemyndighet med mistanke om grovt bedrageri.

Krav på 22 millioner;

Det er meldt inn krav på til sammen 22 millioner kroner i selskapet som i fjor solgte hytter for fem millioner kroner. Det største kravet er på 11,8 millioner kroner og knytter seg til en utbyggingsavtale ved Kilefjord mellom Evje og Vennesla som Naturhytten trakk seg fra.
En rekke av hyttekjøperne står også på kreditorlistene med krav på flere hundre tusen kroner. Skattemyndighetene krever 1,4 millioner kroner.

Ikke mulig;

Naturhytten solgte i samarbeid med Fritidseiendommer AS tomter og hytter på Høyland i Lindesnes kommune og i Risør. Annonsene vekket oppsikt fordi prisene var svært lave, for lave har det vist seg.
-Avtalte priser skal i henhold til avtalene ha variert mellom 605.000 kroner og 1,01 millioner kroner inkludert moms. Det har ikke vært mulig å oppføre hyttene for kontraktssum, skriver Lunde i rapporten.
For å holde kostnadene nede har selskapet levert byggesett fra Estland og i stor utstrekning benyttet ufaglært, utenlandsk arbeidskraft. Hytter ble oppført uten byggetillatelse og arbeidet var dårlig, fortsetter hun.

Grovt bedrageri;

Etter å ha startet gransking av konkursen i Naturhytten peker bostyreren på en rekke kritikkverdige og sannsynligvis ulovlige punkter. I avslutningen nevner hun både straffelovens paragraf 270 om bedrageri og paragraf 271 som omhandler grovt bedrageri, med strafferamme på fengsel i inntil seks år.
Rapporten peker på pengestrømmer og rot mellom selskapene.
De beløp kundene har innbetalt for oppføring av sin hytte synes i flere tilfeller å ha gått til dekning av utgifter ved oppføring av andre hytter, betaling av infrastruktur som skulle vært levert av Fritidseiendommer og andre løpende utgifter, skriver Lunde.
Videre peker hun på at styreleder har benyttet bedriftskontoen til private uttak, der det er utbetalt større beløp til Joar Hauge og hans ektefelle, samt andre personer med tilknytning til selskapet.

Naturhyttens styreleder er danske Jan Ulrik Jensen, mens Rolf Atle Kristoffersen var daglig leder. Joar Hauge hadde ingen formelle verv, men hadde ifølge bostyrer stor innflytelse på driften. Ove Malmin har også vært involvert i ledelsen av selskapene.
Hauge og Kristoffersen har fortsatt virksomheten etter konkursen gjennom selskapet Sørlandshyttene AS. Begge har en rekke konkurser bak seg.

Konkurskarantene;

Det har vært utbetalt 635.000 kroner til Joar Hauges ektefelle i 2014, sier bostyrer Kjersti Lunde på spørsmål fra Fædrelandsvennen.

Som lønn? Det er nok delte meninger om det. De mener nok det er riktig. Jeg er ikke helt enig i det, sier Lunde. Det er mistanke om at hun ikke har hatt et reelt arbeidsforhold.

Fædrelandsvennen kjenner til at det har vært betalt ut månedslønner til flere personer i systemet på over 100.000 kroner. En annen involvert skal ha mottatt høy lønn fra Naturhytten, i tillegg til at hun var heltidsansatt i Fritidseiendommer AS. Rolf Atle Kristoffersen hevet en månedslønn på 135.000 kroner for å være daglig leder i de to tvillingselskapene med omsetning på 5 millioner kroner.

Det foreligger skjellig grunn til mistanke om brudd på bestemmelser i straffeloven, samt sentrale bestemmelser tilknyttet bokføring og offentlig rapporteringsplikt, ifølge den foreløpige boinnberetningen for Naturhytten.

Etter bostyrers oppfatning bør det vurderes konkurskarantene for både styreleder Ulrik Jensen, daglig leder Rolf Atle Kristoffersen og Joar Hauge.

ROALD ANKERSEN

BeetleBug

Fra FVN:

Krav på 94 millioner etter hyttekonkurser

Kravene mot tre hytteselskap som har solgt hytter og tomter på Høyland i Lindesnes er nå oppe i til sammen 94 millioner kroner.

- De mangler finansiering, og det blir en evig jakt etter penger, sier bostyrer Hogne Skjerpe.
Denne uken leverte Skjerpe en midlertidig innberetning for Fritidseiendommer AS, et av mange selskaper som har solgt hytter eller hyttetomter på Høyland i Lindesnes og ved Øysang i Risør.

Store krav
Innberetningen inneholder en kravliste på 28,9 millioner kroner.
26. august var søsterselskapet Naturhytten AS i skifteretten, med krav på 22 millioner kroner.
I mai var forløperen til disse to selskapene, NTB Eiendom, i retten med krav på 43 millioner mot seg.
Ingen av konkursene er ferdig behandlet, men til nå ligger det krav på til sammen 94 millioner kroner mot disse tre selskapene. Største kreditor nå er Torkel Tjelland, som hevder å ha krav på 13,6 millioner kroner.  Ifølge Tjelland gjelder det infrastruktur på hele feltet.

Kemneren, flere leverandører og en hel rekke hyttekjøpere har også meldt sine krav.
Hytteselskapene har adresser i Sandnes og Stavanger, men virksomheten har vært på Sørlandet.
Joar Hauge, Ove Malmin og Rolf Atle Kristoffersen har styrt i et eller flere av selskapene.

Lover for mye
- De lover for mye, og hele opplegget er uprofesjonelt til fingerspissene. Det er veldig uryddig, sier advokat Hogne Skjerpe.
Etter å ha levert en innberetning til Jæren tingrett ber Skjerpe politiet etterforske saken. Han mistenker straffbare forhold.
- Foreløpige undersøkelser reiser mistanke om transaksjoner mellom selskaper og privatpersoner uten forretningsmessig forankring, og som i realiteten innebærer ulovlig tapping av selskapet, skriver Skjerpe i sin innberetning.
I realiteten innebærer ulovlig tapping av selskapet
Bostyrer Kjersti Lunde mistenkte grovt bedrageri etter konkursen i Naturhytten AS, og ba politiet etterforske saken.

Fædrelandsvennen har siden i vinter skrevet en rekke artikler om rot og mistanke om svindel rundt hyttefeltene i Risør og Lindesnes. Etter at en av hyttene blåste over ende i vinterstormen, viste det seg at flere hytter var ulovlig oppsatt. Dette politianmeldte Lindesnes kommune.
Siden har det kommet frem at flere hyttekjøpere ikke har fått fritidsboligen sin, og at folk har ventet i opp til flere år uten å få det de har betalt for.
Selskap etter selskap har blitt stiftet og gått konkurs.
- Det fremstår for bobestyrer slik at stiftelsen av Fritidseiendommer AS hadde som hovedformål å gi inntrykk overfor omverdenen, inklusive hyttekjøpere, at nye krefter skulle ordne opp, skriver Hogne.

Naiv
Advokaten mener Joar Hauge i realiteten har vært både eier og sjef i selskapene, til tross for at han hadde konkurskarantene og ingen formelle verv.
- Tidligere styreleder Ove Malmin har i samtale med bostyrer gitt utrykk for at Joar Hauge var den reelle beslutningstaker. Hauge har vært involvert i fire andre konkurser siste år, opplyser bostyrer.

Vil rydde opp
Rolf Atle Kristoffersen sier han ikke hadde noen idé om hvor galt det stod til med hytteselskapene da han gikk inn i dem for et år siden.
- Det var ikke den historien jeg ble fortalt, sier Rolf Atle Kristoffersen. Han kom inn som daglig leder i Naturhytten AS og Fritidseiendommer AS i fjor høst. I sistnevnte selskap var han også styreleder.
Bostyrer Hogne Skjerpe sier at det ser ut som Kristoffersen har gjort et naivt forsøk på å rydde opp.
Det var ikke den historien jeg ble fortalt
- I etterkant så kan jeg se at det er riktig måte å si det på. Jeg har ikke hatt noen særlig rolle i Fritidseiendommer før det gikk konkurs, og kan ikke kommentere så mye rundt det, sier han.
Kristoffersen driver nå virksomheten på Høyland videre gjennom selskapet Sørlandshyttene AS, som ble stiftet i vår. Her er Joar Hauge ansatt.
Til tross for konkurs i flere selskaper har han ikke gitt opp å få opp hyttene som mangler på feltet i Lindesnes.
- Jeg føler et ansvar for at kundene skal få sine hytter, og jeg er rimelig trygg på at de skal få det, sier Kristoffersen.

Uenig med bostyrer
Joar Hauge blir av bobestyrerne for konkursboene i både Naturhytten AS og Fritidseiendommer AS utpekt til å være den reelle lederen. Det benekter han selv.
- Jeg har ingen kommentar utover at jeg tar avstand fra boinnberetningen. Men jeg kan ikke uttale meg da jeg ikke hadde verv eller styreplass i selskapet, skriver han i en sms.
Han opplyser at han selv har krav i boet for lønn, feriepenger og kost og losji.

Godtroende
Tidligere styreleder Ove Malmin svarer gjennom advokat Morten Cruys Magnus Sagen:
- Malmin solgte seg helt ut av selskapet for snart et år siden, og trådte ut av de roller han hadde hatt. Han kan derfor ikke svare for noe av det som har skjedd etter det. Han er uenig i en del av vurderingene bostyrer gjør. Hvis bostyrer har rett i sine rent faktiske beskrivelser, er det likevel ikke noe annet å bebreide Malmin enn at han muligens har vært for godtroende når han innlot seg på samarbeidet.
Muligens har vært for godtroende
- For øvrig vil Malmin fortsette å bistå bostyrer så langt det er ønskelig, skriver Sagen i en epost.

hyttedrømmer

Skal si du er raskt med å legge ut disse artiklene. Du har antakelig selv veldig dårlig erfaring med disse folkene. Noen som tør gjette på om og hva slags straff som kommer?  :(

BeetleBug

Spill for galleriet?

Fra FVN:

Har brukt 28.000 i måneden på én bil

Når Sørlandshyttene kvitter seg med selgeren som har vært ansatt i 50 prosents stilling, så sparer de 28.000 kroner i måneden på bilhold.
- Da vi terminerte arbeidskontrakten med Joar Hauge så var det et poeng at vi sparte så mye på bilhold, sier Rolf Atle Kristoffersen. Han er styreleder og daglig leder i Sørlandshyttene AS, selskapet som nå har ansvaret for hyttefeltene på Høyland i Lindesnes og ved Øysang i Risør. Mandag valgte han å avslutte arbeidsforholdet med feltets grunnlegger, Joar Hauge.
Sørlandshyttene AS la selv ut melding på Facebook om at de sparte så mye på bilholdet.

Konkurs
Hauge startet byggingen på Haugland gjennom selskapene Trollskogen Holding som etter hvert ble til NTB Eiendom. Da NTB Eiendom nærmet seg konkurs, ble Naturhytten og Fritidseiendommer stiftet. Alle disse tre selskapene er nå konkurs med krav på til sammen 94 millioner kroner mot seg. Selv om Hauge ikke har vært formelt leder, har han av to bostyrere blitt utpekt som sjefen. Bostyrerne mistenker omfattende tapping av selskapene, og har pekt på flere tvilsomme disponeringer.

Brant opp
Hauge har ifølge kontrakten jobbet i halv stilling de siste årene i Naturhytten AS, Fritidseiendommer AS og nå til slutt Sørlandshyttene AS. Han har blitt omtalt som selger og koordinator. Med seg fra de to første selskapene fikk han en lukrativ bilavtale. Han har fått kjøre en Range Rover med nypris på rundt to millioner kroner, men den har vært leaset. Ifølge Rolf Atle Kristoffersen koster den firmaet 28.000 kroner i måneden.
Biler har også vært tema tidligere. Da Fritidseiendommer AS overtok tomtekontraktene fra NTB Eiendom, ble det kontraktsfestet at Fritidseiendommer skulle stille en presentabel bil til disposisjon for Joar Hauges NTB Eiendom.
Bilen måtte erstattes etter en brann i fjor vinter. Politiet mistenkte ildspåsettelse da Hauges Range Rover stod i full fyr midt inne på hyttefeltet i Risør 1. mars. Saken ble ifølge politijurist Ernst-Ragnar Pfaff henlagt fordi de manglet opplysninger om gjerningsmann.

Reduserer bilbudsjettet
Samtidig som selskapene har holdt deltidsselgeren sin med millionbil, har en rekke leverandører og skatteetaten ikke fått pengene de har krav på. Kjøpere venter fortsatt på hyttene sine.

Jeg har hørt om billigere firmabiler
- Jeg har hørt om billigere firmabiler. Vi reduserer nå budsjettet fra 40.000 til 12.000 kroner i måneden. Jeg tror vi kan finne biler til 3-4000 kroner i måneden, sier Kristoffersen.
- Du var med på å starte Sørlandshyttene i vår. Måtte du ha med en så dyr bilavtale?
- Jeg mente det var riktig å ha med Joar Hauge med hans kompetanse. Etter hvert var det riktig å avslutte. Det rådet har vi også fått fra bostyrer, sier Kristoffersen.

- Feil retning
- Er det slike avtaler som gjør at kostnadene har gått i været?
- Det handler om at det er en del penger som har gått i feil retning. Pengene har ikke vært konsentrert om de tingene de skulle. Dette har det jo vært en del skriverier om. Det har pågått over flere år, sier Kristoffersen.
To bobestyrere har bedt politiet etterforske konkursene i Naturhytten og Fritidseiendommer etter mistanke om tapping og grov svindel.
- Nå skal vi videre og legge den gamle negativiteten bak oss, sier Rolf Atle Kristoffersen.

- Kjører langt
Joar Hauge forsvarer bilen han disponerer med å si at han kjører 100.000 kilometer i året på oppdrag for hytteselskapene.
- Jeg kjører 100.000 kilometer i året med den bilen. Hvis du ganger det med kjøregodtgjørelse får du samme sum. Det er det de har betalt. Jeg har reist mye og trengte en bil å sitte i, sier Joar Hauge. Han har vært selger og koordinator for Fritidseiendommer, Naturhytten og Sørlandshyttene. Før det ledet han forløperen NTB Eiendom.
Jeg har pendlet fra Sandnes, og det har blitt mye kjøring
Hauge sier at han kunne klart seg med en rimeligere bil, men sier at det uansett hadde kostet mye å kjøre så langt.
- Du må huske at jeg har solgt 100 tomter i Risør og Lindesnes. Jeg har pendlet fra Sandnes, og det har blitt mye kjøring, sier Hauge.
Hauge legger til at bilen har blitt brukt til mye arbeid på feltet også.
Joar Hauge sier det var han som ville slutte i Sørlandshyttene AS fordi de ikke betaler lønn.
- Jeg har ikke noe valg. Når jeg ikke har fått lønn på ni måneder, så går det ikke lenger, sier den tidligere selgeren

BeetleBug

Fra FVN:

Ektefellene fikk over 150.000 kroner i måneden

Bostyrerne etter Naturhytten og Fritidseiendommer tror de to grunnleggernes ektefeller har fått ut til sammen over 150.000 kroner i måneden gjennom fiktive arbeidskontrakter.

Fiktive arbeidskontrakter, utbetaling av lønn gjennom ektefeller, doble ansettelsesforhold og bruk av selskapets kontoer til private formål. Dette er blant forholdene bostyrerne mistenker i konkursboene etter selskapene rundt hyttene på Høyland i Lindesnes.
Mens to uføretrygdede ledere, Joar Hauge og Ove Malmin, har fått ut en minimal lønn, har ektefellene deres hatt kontraktsfestet lønninger på 76.000 i måneden for å hjelpe til med salg.

Mistenker tapping

Lindesneshyttene bygges uten støpt såle, men på stolper slik man gjorde før i tiden. Det sparer hyttekjøperne penger på.

- Etter min oppfatning har det versert proformaavtaler i selskapene. Det vil si at det er utbetalt penger som ikke er betaling for arbeid, sier bostyrer for Naturhytten AS, Kjersti Lunde. Hun sier det er en ulovlig måte å få ut penger av selskaper på.
Bostyrerne mistenker tapping av Naturhytten, Fritidseiendommer og NTB Eiendom.
Selskapene har drevet salg av tomter og billige hytter på Høyland i Lindesnes kommune. Etter at en hytte blåste ned i vinterstormen, er det blitt avdekket ulovlig bygging og store økonomiske problemer. I år har fire selskaper knyttet til hyttebyggingen gått konkurs. Kravene er på til sammen 96 millioner kroner. Skatteetaten, grunneiere, hyttekjøpere og leverandører er blant dem som mener å ha penger til gode. Fædrelandsvennen har vært i kontrakt med fortvilte hyttekjøpere som har lånt penger til hytter de ikke kan bruke.

28.000 i måneden på bil
Fædrelandsvennen skrev nylig at Joar Hauge hadde en bilavtale verdt 28.000 kroner i måneden i Sørlandshyttene AS, etterfølgeren til Naturhytten og Fritidseiendommer.
Etter vi omtalte saken rykket daglig leder, Rolf Atle Kristoffersen, ut på Facebook og sa at Hauge tjente 35.000 i måneden, inkludert bilhold.

Daglig leder, Rolf Atle Kristoffersen, i Sørlandshyttene AS, etterfølgeren til Naturhytten og Fritidseiendommer, bekrefter at ekteparet Hauge fordelte arbeidet seg imellom, uten at kona kom til kontoret. -Hauges ektefelle var ansatt i Naturhytten. Hun var primært salgsmedarbeider. Hun bisto Joar Hauge i salgsarbeidet, sier han.

- Total betaling for hans tjenester anses å være innenfor det normale, melder Kristoffersen.
Dette er imidlertid ikke den eneste ansettelsesavtalen for familien Hauge i de omstridte hytteselskapene. Fædrelandsvennen kjenner innholdet i flere kontrakter mellom hytteselskapene, grunnleggerne Joar Hauge og Ove Malmin, samt deres ektefeller.

FAKTA: HYTTESELSKAPENE

Joar Hauge hadde gjennom NTB Eiendom rettigheter til tomter og hyttesalg i Lindesnes og Risør. Da selskapet ble til Fritidseiendommer og Naturhytten kom også Ove Malmin inn i bildet.

Kona får lønn

Joar Hauges ektefelle har vært ansatt som salgsmedarbeider og tilrettelegger i Naturhytten med en lønn på 76.000 kroner i måneden. En kontrakt sier også at hun skulle få et engangsbeløp på 250.000 kroner etter overføringer av salgsrettigheter.
Hun har ikke jobbet på kontoret sammen med de andre i firmaet, men skal ha utført salgsstøtte for ektemannen.
- Jeg kan ikke si med sikkerhet at hun ikke har jobbet i selskapet. Men jeg mener det er en opplagt sammenheng mellom arbeidet til Joar og hennes lønninger, sier advokat Kjersti Lunde. Hauge er selv halvt uføretrygdet.
Rolf Atle Kristoffersen bekrefter at ekteparet fordelte arbeidet seg imellom, uten at kona kom til kontoret.
- Bankutskrifter viser at styreleder har benyttet bedriftskontoen til private uttak. Det er utbetalt større beløp til ekteparet Hauge, skriver Kjersti Lunde i den foreløpige boinnberetningen etter Naturhytten.

Dobbel ansettelse

En lignende avtale finnes for ektefellen til tidligere daglig leder og styreleder Ove Malmin.
Hun har kontrakt på samme type stilling som Joar Hauges kone, salgsmedarbeider/tilrettelegger i Naturhytten. Lønnen på 76.000 kroner i måneden er fastsatt uavhengig av stillingsprosent.
Disse provisjonsavtalene ser uforståelige ut for meg
- Det finnes tilsvarende avtaler også for Fritidseiendommer AS, opplyser bostyrer for Fritidseiendommer, Hogne Skjerpe.
Det betyr at Malmins ektefelle har hevet lønn i begge søsterselskapene. Hvor mye hun fikk fra det andre selskapet, er ikke kjent.
Samtidig fikk Ove Malmin en kontrakt som daglig leder i samme selskap på 7000 kroner i måneden - altså en tiendedel av hva kona tjener som salgsmedarbeider.
- Han har en uføregrad som gjorde at han ikke kunne tjene mer, sier Rolf Atle Kristoffersen, som overtok stillingen etter Malmin.
Malmins kone jobbet på kontoret, men det er ikke brakt på det rene hvorfor hun hadde to kontraktsfestede stillinger i to søsterselskap.
- Disse provisjonsavtalene ser uforståelige ut for meg. Det har vært en sammenblanding av privatøkonomi og selskapenes økonomi som er nesten umulig å finne ut av, sier bostyrer Hogne Skjerpe i Fritidseiendommer AS.

Avviser anklagene

Joar Hauge avviser at konas arbeidskontrakt var en proformaavtale.
- Hauges ektefelle var ansatt i Naturhytten. Hun var primært salgsmedarbeider. Hun bisto Joar Hauge i salgsarbeidet, sier Rolf Atle Kristoffersen. Han var daglig leder i Naturhytten og Fritidseiendommer frem til selskapene gikk konkurs. Nå styrer han etterfølgeren, Sørlandshyttene, som fortsatt bygger på Høyland. Joar Hauge var selger i Fritidseiendommer AS. Kona som skulle assistere ham var ansatt i Naturhytten.
- Hvorfor hadde hun så mye høyere lønn enn Joar Hauge som hun skulle assistere?
- Det har jeg ingen kommentarer til. Dette har bostyrer også sett på. Det lå noen gamle avtaler i bunnen, sier Kristoffersen. På spørsmål om det var proformaavtaler henviser han til Joar Hauge og kona, som benekter det.
Det ble ikke så mange salg. Likevel ble det utbetalt 50.000 i måneden
Han sier at dersom det hadde vært gjennomført salg, så skulle hun gjort en del kontorarbeid. Lønnen skulle være provisjonsbasert, men ble betalt på forskudd.
- Det ble ikke så mange salg. Likevel ble det utbetalt 50.000 i måneden a konto, sier Kristoffersen, altså som et forskudd på forventet salg. Dette ble ikke tilbakebetalt da salget uteble.
Kristoffersen bekrefter at Ove Malmins kone hadde samme type avtale i Naturhytten, i tillegg til at hun jobbet i Fritidseiendommer AS.
- Ja, det er kommet frem under bobehandlingene, sier han.
Joar Hauge avviser at det har vært tapping av selskapene og brukt proformaavtaler. Han og ektefellen sier de vil imøtegå anklagene i samarbeid med advokat Stein Nygaard.
Ove Malmin og ektefellen sier gjennom juridisk utreder Bjørn Bredal at de ikke ønsker å kommentere saken nå.

hyttedrømmer

Er det noen som har anmeldt ansvarlige personer i disse firmaene til økokrim i Stavanger?

hyttedrømmer

Når starter rettssaken mot ansvarlige i disse firmaene og de som har tappet selskapene for penger?

BeetleBug


BeetleBug

Historien fortsetter så lenge folk fortsatt lar seg lure av denne gjengen. Nå starter dem enda ett selskap og annonserer på finn.no. Samtidig skylder dem på oljekrisen.

Her er nyheter fra FVN;


- Kjøpere må tåle prisøkning for å få ferdigstilt fritidsboligene sine
- Selskap nummer åtte vil selge hytter på Høyland
- Selskap nummer åtte vil nå selge hytter på feltet på Høyland i Lindesnes. Samtidig rammes selskap nummer sju av permitteringer, inkassokrav og tvungen pant.

«Ny hytte til sommeren? Vi realiserer din drøm!», reklamerer Infrastruktur SørFinn.no. Selskapet er etterfølgeren til Naturhytten AS, Fritidseiendommer og de andre konkursrammede bedriftene som har bygd hytter eller solgt tomter på Høyland i Lindesnes og ved Hødnebø i Risør.

I fjor ble selskapene utestengt fra Finn.no. Denne uken dukket det imidlertid opp en ny annonse fra Høyland på annonsenettstedet. Nå med Infrastruktur Sør som selger. Det er det åttende selskapet som markedsfører hytter og/eller tomter på det samme feltet.
- Det er den første annonsen vi legger ut nå, så vi har ikke solgt noe ennå, sier daglig leder Rolf Atle Kristoffersen.

Hyttebyggerne fra Rogaland var gjennom fire konkurser i fjor. Det var politianmeldelser, bråk med to kommuner, konflikt med en rekke kunder og leverandører.

Gjennom hele fjoråret dokumenterte Fædrelandsvennen at drømmen ble mareritt for flere kunder av selskapene. En rekke kunder hadde kjøpt tomt og hytte og betalt på forskudd. Det har gått opp til flere år før de har fått det de betalte for. Flere venter fortsatt, tre år etter at de kjøpte tomt.
Mens kunder sto blakke igjen, hevet mennene bak selskapet og deres ektefeller lønninger på opptil 150.000 kroner i måneden og kjørte leasingbiler til 28.000 kroner i måneden. Bostyrerne mistenker tapping av selskapene.
- Ingen av dem er involvert i selskapene nå, sier Kristoffersen. Grunnleggerne Ove Malmin og Joar Hauge skal være ute. Hauge ble ilagt konkurskarantene i egen dom like før jul.
Inkassosaker. Da NTB Eiendom, Fritidseiendommer og Naturhytten var i ferd med å gå konkurs i fjor vår, startet Rolf Atle Kristoffersen opp to nye selskaper, Sørlandshyttene AS og Infrastruktur Sør. Ifølge Kristoffersen har de to selskapene ulike funksjoner.
Sørlandshyttene skal ta i mål de urealiserte hyttene etter Naturhytten. Infrastruktur Sør kom i gang denne uken, og skal drive med nysalg.

Etter et drøyt halvår i drift ligger det nå fem inkassosaker og en tvungen pant som heftelser på Sørlandshyttene AS. Risør heis- og elektroservice har 97.000 kroner utestående. Skatteoppkreveren i Sandnes mangler 112.000 kroner, og tok pant i selskapet 29. januar.

Det bør ikke være overraskelse for noen at Sørlandshyttene har anstrengt økonomi. Selskapet overtok tapskontrakter fra Naturhytten AS, sier Kristoffersen. Han gir også oljekrisen i Rogaland noe av skylden, og sier at alle ansatte nå er permittert. Selskapet opplyser at de har avtale med kemneren. Noe av de økonomiske problemene skal de løse ved å gjøre hyttene dyrere. Kjøperne har fått beskjed om at de må regne med inntil 10 prosents prispåslag på allerede inngåtte kjøpekontrakter.
- Styret mener at det er innenfor hva folk bør kunne akseptere, sier Kristoffersen.
De som ikke aksepterer påslaget får ikke hytta ferdigstilt. Det samme gjelder alle de som i sommer ikke gikk med på å overføre kontraktene fra Naturhytten til Sørlandshyttene.
- De som ikke ville bli med over kan ikke vi ta ansvar for. De må forholde seg til Naturhyttens konkursbo, sier Kristoffersen. Han var selv siste daglig leder i selskapet.

Sint kunde ble salgsleder
For et år siden truet Hilde Steinkopf Naturhytten AS med rettssak fordi hun ikke fikk hytten hun hadde betalt for. Nå markedsfører hun hytter for etterfølgeren.
- Nå er det nok. Å saksøke Naturhytten er absolutt en mulighet, sa Hilde Steinkopf i februar i fjor. Nå lyder det annerledes.
- Jeg har gått inn i selskapet for å påvirke på en annen måte enn som kunde. Ved å videreføre kontraktene fra Naturhytten har Sørlandshyttene gitt oss muligheten til å unngå tapene. Det er forsinkelser i tid og vi har mistet to hyttesesonger, men økonomisk blir det ikke store tap, sier hun.
Avtalene i de tidligere selskapene er borte
Selv er hun styremedlem og salgsansvarlig i Infrastruktur Sør, selskapet som skal drive med nysalg på Høyland.
- Hvorfor skal kundene tro at de får hyttene til avtalt pris på avtalt tid nå?

- Nå er alle kostnader skåret til beinet. Avtalene i de tidligere selskapene er borte. Annonsen som nå ligger ute er noe helt annet enn lokkeprisene som ble benyttet tidligere. Det er andre folk inne i bildet, og jeg har tro på at dette skal bli bra, sier Steinkopf.

- Får neppe betalt
Risør Heis og elektroservice tror ikke Sørlandshyttene betaler regningen på nesten 100.000 kroner.
- Vi kan vel skrive regningen i snøen og la sola betale, sier Jonas Varga i elektrofirmaet i Risør. Han regner med at regningene forsvinner like fort som de blir skrevet. 18. mai i fjor fikk de bestilling på strøm inn til hyttefeltet på Limkjærheiene i Risør, som da ble utviklet av Naturhytten og Fritidseiendommer. De utførte oppdraget, men fikk ikke betalt. Da de koblet fra strømmen igjen midt på sommeren fikk de beskjed om at Sørlandshyttene var ny fakturamottaker.
Vi kan vel skrive regningen i snøen og la sola betale
Ny regning ble sendt, men ingenting ble betalt. Siden har hyttekundene på feltet betalt for egen strøminnleggelse.
- De skylder 97.000 kroner. Vi har ikke håp om å få pengene, men håper at andre kan unngå samme felle, sier Jonas Varga.

hyttedrømmer

For å si det med Carpe Diem: ALDRI SOLGT EN LØGN!!!!! >:( >:( >:(

BeetleBug

Fra FVN:

Konkurs nummer seks på Høyland:

Byggmester Alv Bjarne Lerviks selskap har gått konkurs etter et halvt år på hyttefeltet i Lindesnes.

Alv Bjarne Lervik har vært byggmester i en årrekke, og sier han har oppført mellom 300 og 400 hytter i sitt liv. Våren 2015 etablerte han et selskap som skulle bygge noen hytter og være ansvarshavende på Høyland i Lindesnes i samarbeid med selskapene som har bygd der. Det er en erfaring han ville vært foruten.

- Det er det verste rotet man kan komme opp i. De gjør jo opp veldig lite. Etter hvert sluttet jeg bare å fakturere dem og ville heller ha direkte kontakt med kundene, sier Lervik.

Misfornøyde hyttekjøpere

Gjennom selskapene NTB Eiendom, Fritidseiendommer, Naturhytten og Sørlandshytten har Joar Hauge, Ove Malmin og Rolf Atle Kristoffersen drevet salg av tomter og hytter på Høyland i Lindesnes og ved Øysang i Risør. SMH Eiendom, NTB Eiendom, Fritidseiendommer, Naturhytten og byggselskapet Eiro Bygg har alle gått konkurs, nå også Lerviks selskap ABL Bygg og eiendom AS.

Det har vært avdekket ulovlig bygging på begge feltene.
Flere hyttekjøpere er misfornøyde og sier de ikke har fått det de har betalt for. Mange av dem har krav på flere hundre tusen kroner i boene.

- Klarte ikke å skille
Nå har hytteprosjektene også fått konsekvenser for byggmester Alv Bjarne Lervik, som sier at hyttekundene ikke ville betale for at han skulle være ansvarshavende, og han skjønner hvorfor det ble slik.
- De har vel betalt mer enn de skulle allerede for hytta si, og de klarte nok ikke å skille mellom meg og de andre selskapene, sier Lervik.

12. februar gikk selskapet til Lervik, ABL Bygg og eiendom AS, konkurs. Det er det sjette selskapet som er involvert på Høyland som går konkurs på et år. Lervik vil likevel drive videre med sitt personlige foretak. Men han vil ikke ha noe mer med Sørlandshyttene å gjøre.
- Jeg skal hjelpe dem som har betalt meg for å være ansvarshavende og for å bygge hytta si. De som ikke har gjort det får klare seg på annen måte, sier han. Det betyr at Sørlandshyttene må gjøre avtale med en ny byggmester for å fullføre hyttene på feltene i Lindesnes og Risør.

hyttedrømmer

Synd at en ærlig byggmester skal blitt dratt ned i dritten.

hyttedrømmer

Det nye selskapet Infrastruktur Sør, som eies og drives av samme person som eier Sørlandshyttene, la nylig ut annonse på finn.no. De selger tomter og hytter i Lindesnes. Annonsen ble fjernet fra finn umiddelbart. Say no more!

BeetleBug

Fra Facebooksiden til Sørlandshytten;

Hei igjen, alle sammen. Vi henviser til siste artikkel i Fedrelandsvennen, og vil ikke knytte mange kommentarer til den- annet enn at vi helt fra start i Sørlandshyttene AS har sagt klart fra at nysalg av tomter og hytter ville være en viktig forutsetning for å kunne fullføre de kontrakter vi overtok fra Naturhytten AS.

Vi har blitt kraftig motarbeidet på dette, og det siste er altså at folk på feltet aktivt stopper våre annonser på Finn.no. Vi klarer ikke se hvordan det skal hjelpe dere kunder? Nysalg er det sikreste kortet for at vi skal klare å fullføre hyttene deres.

Vi håper dette synet ikke er felles hos alle på feltet, da vi har gjort alt i vår makt for å legge til rette for en sikker prosess for nye kunder. Det vil igjen hjelpe våre gamle kunder til fullføring av sine hytter. Slike tiltak som dette gjør det bare vanskeligere for alle parter. Dessverre.


Fra FVN;

Har gitt opp utbygger - bygger hytta ferdig selv

I januar 2015 blåste hytta til Marianne og Helge Rønneberg over ende. Over et år senere har paret gitt opp selskapet som skulle bygd den ferdig.

- De gjør ingenting. Siden de ikke har penger til å ferdigstille hytta vår må vi gjøre det selv, sier Marianne Rønneberg.
Rønneberg synes det er helt utrolig at personene bak Sørlandshyttene er i gang med nye prosjekter før de har ferdigstilt det de lovet henne og andre kjøpere.
- Alt er blitt en kamp. De oppfører seg som kjeltringer, mener hun. I likhet med både selskapene og de fleste av kundene er hun fra Rogaland.

Ulovlige hytter
I januar 2014 opplevde Rønneberg det absurde da familiens nesten ferdige bygde hytte blåste av gårde i vinterstormen ved Lindesnes. Den sto på to meter høye påler oppe på Høyland-platået like ved Norges vindfulle sydspiss.

- Da jeg så hytta til Marianne Rønneberg sa jeg at den ikke kom til å holde gjennom en vinterstorm. Tre uker senere leste jeg i avisa at den var blåst ned, forteller snekker Alv Bjarne Leirvik, som har vært ansvarshavende på en del andre hytter i området.
Hyttehavareringen var starten på en rekke avsløringer på feltet.
Det viste seg raskt at Mariannes hytte var en av 11 fritidsboliger Naturhytten og søsterselskapet Fritidseiendommer AS hadde satt opp ulovlig. Siden ballet det på seg: Kommunen grep inn. Arbeidstilsynet grep inn. Finn.no satte ned foten. Fire selskap gikk konkurs på et halvt år. Kunder og leverandører satt igjen med krav på 100 millioner kroner, mens utbyggerne og deres ektefeller hevet over 100.000 kroner hver i måneden og kjørte biler verd mer enn hyttene de solgte.

- Ikke store konsekvenser
På Høyland og i Limkjerrheiene i Risør sto hyttekjøperne og lurte på hva som skulle skje med deres fritidsboliger. Mange er ennå ikke ferdige - eller påbegynt.
Hytta til Rønneberg skulle stått ferdig sommeren 2014. Etter ulykken lovet daglig leder i Naturhytten, Rolf Atle Kristoffersen, at dette ikke skulle gi store forsinkelser.
- Kjøperen vil ikke bli skadelidende på annen måte enn at det vil gå to-tre uker ekstra før de kan ta den i bruk, sa Kristoffersen til Fædrelandsvennen.
Slik har det ikke blitt.
Etter nedblåsingen er den delvis bygd opp. For å få den ferdig måtte Rønneberg selv ordne snekker. Dette til tross for at de har betalt for hele hytta.

Måtte tette tak
Da Naturhytten gikk konkurs ble Rønneberg med over til Sørlandshyttene. De ble lovet at det nå skulle bli orden på ting. De har purret mange ganger og blitt lovet hytta ferdig.
- De har ikke gjort noe siden i høst. Vi måtte mase om alt, som nye vinduer etter at den blåste ned. De dro fra et halvferdig tak, så vi måtte gjøre det tett selv, sier Marianne Rønneberg.
Hun reagerte da de igjen begynte å selge hytte i området. I begynnelsen av februar ville Infrastruktur Sør selge en hytte. Kunder klaget til Finn.no, og varslet om svindelmistanke. Dermed fjernet Finn.no annonsen, og har sperret dem ute igjen.
- Vi synes det er underlig at de har fått tak i tomter, sier Rønneberg.

Fakta

Selskaper på Høyland:

- SMH Eiendom, konkurs 2014
- Trollskogen Holding, skiftet navn til NTB Eiendom i 2013. Konkurs i 2015
- Malmin Holding AS, skiftet navn til Fritidseiendommer AS i 2013. Konkurs i 2015
- Stavangerhytten AS, involvert i 2013, men trakk seg ut
- Naturhytten AS. Stiftet i 2014. Konkurs i 2015
- Eiro Bygg, konkurs i 2015
- Sørlandshyttene, stiftet i 2015. Viderefører bygging fra Naturhytten
- Infrastruktur Sør, stiftet i 2015. Skal nå drive nysalg
- ABL Bygg og eiendom AS. Stiftet vår 2015. Konkurs vinter 2016

ROALD ANKERSEN

BeetleBug

Infrastruktur Sør annonserer nå på finn.no:

http://m.finn.no/realestate/leisuresale/ad.html?finnkode=70461334

Og FVN har vært på besøk på feltet i Risør og følgende er å lese i dagens utgave:

RISØR

- Jeg opplever alt sammen som svindel, sier Stamsø. May Britt Stamsø kjøpte tomt i Risør og skrev under hyttekontrakt i januar 2013 av de samme personene fra Rogaland som står bak hyttefeltet på Høyland i Lindesnes kommune. Fædrelandsvennen har gjennom en rekke artikler avdekket at mange personer aldri har fått det de betalte for i Lindesnes. I Risør er de like fortvilte.

Spikeren i kista
- Jeg fikk sønnen min med inn i dette. Vi har betalt mange penger for en hytte vi kanskje aldri får, sier May Britt Stamsø. Kvelden før Fædrelandsvennen besøkte henne fikk hun beskjed fra hytteselskapet om at de ikke vil bygge hytta, hvis de ikke får solgt flere tomter.
«Vi jobber fortsatt med et eventuelt opplegg for Limkjerrheiene. Det må inkludere mulighet for salg på feltet», skriver Rolf Atle Kristoffersen i selskapet hun har byggekontrakt med, Sørlandshyttene.
- Det betyr egentlig at det er spikeren i kista, men jeg gir meg ikke på dette, sier Stamsø. Hun har hytte på et eldre felt like ved siden av, og hadde tenkt at en ny, vertikaldelt hytte skulle være til sønnene.

Snauhogd
Hytteområdet ligger ved Øysang i Risør kommune, tett på grensen til Kragerø. Feltet ligger på en høyde og har panoramautsikt over fjorden til Risør kommune. Utsikten ble bedret etter at tomteselger NTB Eiendom snauhogde skogen rundt. For den ulovlige hogsten fikk selskapet 100.000 kroner i bot. Boten ble aldri betalt og bedriften er konkurs. Hyttene står på høye søyler og tegner tydelig silhuett mot himmelen sett fra Risør.

Siden 2013 er det solgt rundt 30 tomter i området. Selgerne har vært NTB Eiendom og Fritidseiendommer. Tomtekjøperne betalte for tomt og infrastruktur, samtidig som de inngikk kontrakt med et annet selskap som skulle bygge hytta. Tre år etter er det reist seks hytter på feltet. Noen nye er på vei, men det er av folk som har brutt med hytteselskapet og har ordnet seg på egenhånd. Andre hytter har lenge stått uferdige. May Britt Stamsø har fått opp noen fundamenter gjennom et annet selskap.

Fem selskaper
Gjennom en serie med konkurser har Stamsø vært nødt til å forholde seg til to tomteselskaper og tre hyttebyggingsselskap. Hun kjøpte tomt av Joar Hauge i Trollskogen Holding/NTB Eiendom og hytte av Stavangerhytten. NTB Eiendom gikk konkurs mens Stavangerhytten rømte fra både Risør og Lindesnes. Tomtesalgene ble videreført gjennom Fritidseiendommer AS, som også gikk konkurs. Alle selskapene har hatt tilhold i Sandnes eller Stavanger.
Stamsø følte seg presset til å bli med over i det nye hytteselskapet, Naturhytten, noen få måneder før firmaet gikk konkurs våren 2015. Så gikk hun etter hvert med på å bli med til Sørlandshyttene AS, som skulle oppføre hytta for beløpet som gjenstod etter tapet i Naturhytten. Det har ikke skjedd. Stamsø viser fram e-poster med lovnader fra hele perioden.

Krever mer penger
Selskapene har flere ganger krevd at Stamsø skulle betale mer penger for at de skal gå videre. Til sammen har hun og sønnen betalt rundt 800.000 kroner. Sist hun betalte inn penger var i mai 2015. Da betalte de 100.000 kroner til selskapet Rolf Atle Kristoffersen kalte «rent», Sørlandshyttene. Pengene ble betalt gjennom holdingsselskapet RAK Invest. Selskapene lever ennå.
- Det er ganske frekt når Kristoffersen sier at de må selge flere tomter for at de skal bygge min hytte. Jeg har jo allerede betalt. Det de egentlig sier er at noen andres betaling skal gå til å bygge min hytte, mener Stamsø og legger ikke skjul på at hun opplever dette som svindel.

Intensjonen er fortsatt å bygge
Rolf Atle Kristoffersen sier at Sørlandshyttene fortsatt har som mål å bygge hytter i Risør. Men først må de få solgt noen flere tomter.

- Det er fortsatt et spørsmål om Stamsø har betalt forskudd eller om det er betaling for arbeid som er utført, der er det en konflikt eller en dialog, sier Rolf Atle Kristoffersen i Sørlandshyttene i Sandnes.
- Men det er vel ikke tvil om at hun betalte forskudd til Naturhytten?
- Det er ikke relevant. Naturhytten er konkurs og vi kan ikke holde på med å trekke fram de gamle historiene, svarer Kristoffersen.
- Men hun har også betalt til Sørlandshyttene?
- Ja, men der er det ikke enighet om hva som er betalt for.
Kristoffersen var daglig leder i Naturhytten da det gikk konkurs og leder nå Sørlandshyttene AS. I tillegg eier han holdingsselskapet RAK Invest, som Stamsø betalte til. Han sier at han rydder opp etter forgjengerne.
- Vår intensjon er fortsatt å bygge på tomta hennes. Hun må som alle andre betale ti prosent ekstra i forhold til kontraktsummen, sier Kristoffersen.
Han forklarer videre at Infrastruktur Sør, et selskap som skal selge nye tomter, må få i gang salget før de har råd til å reise hyttene de har solgt før.
- Betyr det at de som eventuelt kjøper hytter og tomter nå betaler for at de som er solgt tidligere skal bli levert?
- Nei, men selskapene må ha inntekter for å overleve. Hvis ikke sitter vi bare igjen med de gamle tapskontraktene

ROALD ANKERSEN

BeetleBug

Nå har det vært stille en god stund og facebooksiden til Sørlandshytten er også nede. FVN på sin side følger opp saken og dette var å lese i dag;

Ansatte vil slå hyttefirma konkurs
Flere polske arbeidere har blitt flyttet fra selskap til selskap av hyttebyggerne på Høyland i Lindesnes. Nå hevder to av dem å mangle 210.000 kroner i lønn, og begjærer Sørlandshyttene konkurs.

- Vi har fått 2000 kroner her og 5000 kroner der etter at vi har purret på pengene. Det har vært problemer med lønn hele tiden, sier en polsk arbeider som ikke ønsker å stå fram med navn. Han en kollega har levert konkursbegjæring og krever til sammen 210.000 kroner for manglende lønnsutbetalinger.
Det har vært problemer med lønn hele tiden
Fra bedrift til bedrift
Polakken ble ansatt av Rolf Atle Kristoffersen i Eiro Kapital i 2013. Da det selskapet gikk konkurs ble han ansatt i Eiro Bygg, og begynte å bygge hytter på Høyland i Lindesnes kommune. I april 2015 skjedde det med Eiro Bygg som med de fleste andre som har solgt eller bygd hytter på Høyland, de gikk konkurs.
Bedriftene har solgt hytter og tomter på Sørlandet men holder selv til i Sandnes og Stavanger.

- Det er det verste rotet man kan komme opp i
Selskap nummer åtte vil selge hytter på Høyland
Løsningen for arbeiderne lå imidlertid klar. Kristoffersen hadde allerede startet nytt selskap. I likhet med de fleste hyttekjøperne, så tok han med seg snekkerne til Sørlandshyttene AS. Slik var også veien for poakken og hans kollega. Han gikk fra Eiro Bygg til Sørlandshyttene i april, men da året gikk mot slutten ble de permittert. Det har de nå vært i et halvt år. Nå er tålmodigheten slutt, og de har gått til skifteretten med kravet sitt.
- Jeg er permittert, og har ikke noen annen jobb. Jeg trenger pengene de skylder meg, sier han. For den polske arbeideren gjelder det cirka 80.000 kroner. For kollegaen hans er det enda mer.

- Skylder ingenting
Rolf Atle Kristoffersen har vært sjef for de polske arbeiderne i tre forskjellige firmaer siden 2013. Han sier at de ikke skylder dem noen penger.
- I utgangspunktet gjør vi ikke det. All lønn etter fjoråret er betalt, og de har vært permittert siden desember, sier Kristoffersen.
- Betyr det at dere ikke vil betale dem noe mer?
- Vi håper å komme frem til et forlik før saken skal i retten 10. mai. I det vil det jo ligge at vi vil betale noe, sier Kristoffersen. Han sier det er uenighet om hvor mye de skulle ha betalt. Han mener de har hatt fastlønnskontrakt, mens det har blitt skrevet enda flere timer.

I Fædrelandsvennens tidligere artikler har arbeidernes forhold vært tema en gang. Det var da Arbeidstilsynet pekte på at alle arbeiderne ble flyttet fra Naturhytten til Eiro Bygg like etter et tilsyn. Få måneder senere var Eiro Bygg konkurs.
De polske arbeidernes advokat, Flemming Karlsen, sier det har vært mye rot med lønningene. Snekkerne har hatt en kontraktsfestet månedslønn på cirka 30.000 kroner.
- Det er like under minstetariff, men det er ikke det som er problemet. De får ikke utbetalt den lønnen de skulle hatt. Det har vært mye tull med lønn hele tiden for dem, sier Karlsen.

hyttedrømmer

Føljetongen fortsetter: NTB Eiendom/Fritidseiendommer, Stavangerhytten/Naturhytten/Sørlandshyttene/Infrastruktur Sør - Rolf Atle Kristoffersen og Hilde Steinkopf i Infrastruktur Sør har endret firmanavn til Din andre bolig og har endret firmaadresse. De er på Facebook.

BeetleBug

Sjuende konkurs etter Naturhytten-prosjekt

MOV systems har innsett at de aldri får de 11 millioner kronene de skal ha tilgode av konkursrammede Naturhytten AS. Dermed velter det sjuende firmaet som har vært involvert med hyttebyggerne i Lindesnes.

SANDNES
- Vi hadde veldig tro på dette hyttefeltet, og trodde vi var heldige, men vi var ikke akkurat det, sier Morten Osnes Vik. Han etablerte MOV Systems for å være med på et hytteprosjekt som startet før det omstridte feltet på Høyland i Lindesnes. Trollskogen Eiendom skulle bygge 60 hytter ved Dalskilen på grensen mellom Vennesla og Evje og Hornnes. Ti år etter står det én enslig hytte der. Siden har Trollskogen blitt til NTB Eiendom og gått konkurs. Prosjektene ble tatt videre i Naturhytten, som også har gått konkurs.
Morten Osnes Vik forteller at de var med på å finansiere hyttefeltet ved Kilefjorden, men opplevde at andre ikke bidro med sitt. Da Naturhytten gikk konkurs i fjor hadde de utestående krav på 11 millioner kroner.
- Vi får nok ikke de pengene, og i vinter gikk MOV Systems over ende på grunn av dette, sier han.

Store krav
Naturhytten AS er et av flere selskaper som har operert på Høyland i hyttefelt i Lindesnes kommune og på Øysang i Risør. Alle selskapene ble drevet fra Sandnes eller Stavanger, men hadde tomter og hytter på Sørlandet.
På to år har sju selskaper i den samme sfæren gått konkurs.
Til sammen var kravene i tre av dem, NTB Eiendom, Naturhytten og Fritidseiendommer på 96 millioner kroner. Naturhytten AS hadde krav på 24 millioner kroner mot seg da selskapet gikk konkurs.
- Vi har ikke sjekket om alt er reelt. Uansett vil det ikke bli penger til å dekke så mye. Kemneren og Skatteetaten har prioriterte krav på 1,7 millioner kroner i Naturhytten. De får pengene først, sier bobestyrer Kjersti Lunde.
Det største kravet er fra Mov Systems AS på 11 millioner kroner, men det er ikke prioritert.

- Gir opp
Etter at Lunde har gått gjennom regnskap og andre papirer har hun sett at det også er firmaer og enkeltpersoner som skylder Naturhytten til sammen 2,8 millioner kroner. Tidligere eier Joar Hauge og ektefellen skylder 812.000 kroner.
Flere av de som skylder penger til konkursboet etter Naturhytten slipper trolig unna kravene. Bobestyreren tror enten at de ikke har råd til å betale eller at det blir for krevende å få inn pengene. Det gjelder blant annet Hauge og en tidligere partner som bor i Danmark.
- Vi får ikke inn alle pengene. Vi har prøvd, men gir nok opp noen, sier Lunde til Fædrelandsvennen.
En av de tidligere partnerne bor i Danmark og skal skylde over en halv million kroner.
- Vi har ikke penger til å inndrive i utlandet. Det er ressurskrevende, sier Lunde. Hun sier det nå er opp til politiet om de vil ta saken videre. Forhold er anmeldt og Joar Hauge har fått konkurskarantene.

- Motkrav
Joar Hauge hevder at han har motkrav mot Naturhytten, og at han ikke skylder boet penger.
- Dette er blitt et mareritt for oss. Vi har mistet alt vi eier. Jeg har aldri vært med på noe verre, kommenterer Hauge som ikke lenger er involvert i hytteselskapene i Lindesnes og Risør.

Hyttevirksomheten drives nå videre av Hilde Steinkopf og Rolf Atle Kristoffersen. Hyttene selges gjennom Sørlandshyttene AS, mens tomteselskapet 25. mai byttet navn fra Infrastruktur Sør til Din andre bolig.

ROALD ANKERSEN

hyttedrømmer

Din andre bolig er på Facebook

https://www.facebook.com/dinandrebolig/?fref=ts

Infrastruktur Sør er fremdeles på finn.no med annonser for salg av hytter på Lindesnes.

Hvor er det blitt av Sørlandshyttene?

hyttedrømmer


BeetleBug

Advokat mistet retten til eiendomsmegling

To advokater har ifølge Finanstilsynet brutt god meglerskikk i forbindelse med hyttesalg i Lindesnes og Risør. En av dem har mistet retten til å megle, og la ned praksisen.

12. august slo Finanstilsynet fast at en arendalsadvokat har brutt god meglerskikk. Samme dag ble advokatfirmaet til en kollega i Sandnes tvangsoppløst etter å ha vært uvirksomt siden han ble avskiltet som oppgjørsadvokat for litt over et år siden. Begge reaksjonene kom etter at de var involvert i de svært omstridte hyttesalgene i Risør og Lindesnes.

Flere regelbrudd
Fædrelandsvennen har skrevet en rekke artikler om hyttebyggerne i Lindesnes og i Risør. Mange hyttekjøpere har vært misfornøyde og fått store økonomiske tap. Flere av selskapene som har operert på feltene, har gått konkurs og etterlatt seg krav på rundt 94 millioner kroner. Blant dem er Naturhytten og Fritidseiendommer AS, alle har hatt forretningsadresser i Rogaland. Nå viser det seg at også to advokater har sviktet kjøperne.
Advokaten som hadde praksis i Sandnes, får den hardeste reaksjonen. Finanstilsynet har avdekket flere regelbrudd.
- Det er foretatt oppgjør i strid med forutsetninger om sikkert oppgjør. Kjøpere har fått hjemmel til tomter uten at innbetalingen har kommet på klientkonto, skriver tilsynet. Det er betalt ut for mye penger og saker er blandet sammen. Ifølge Finanstilsynets beregninger manglet det 1,7 millioner kroner på klientkonto. Advokaten skal gjennomgående ha gjennomført oppgjør direkte mellom partene, uten at pengene har vært innom klientkonto.

Ikke tillit
Dette har gjort at kjøperne ikke har vært sikret at pengene gikk til det de skulle gå til, som for eksempel opparbeidelse av infrastruktur i feltet. For flere hytteeiere har det betydd at de mangler infrastruktur som strøm, vei og vann. Hvor pengene har blitt av, er det ingen som har oversikt over. Finanstilsynet bestemte seg for å frata advokaten rett til å drive eiendomsmegling og oppgjør i fjor vår. Da la advokaten ned.
- Det ble under kontrollen avdekket et så vidt stort antall regelbrudd at Finanstilsynet ikke har tillit til at de i fremtiden vil overholde loven, og anser det utilrådelig å la eiendomsmeglingsvirksomheten drives videre, skriver tilsynet i vedtaket til advokaten.
Mangelfulle kontrakter
Den andre advokaten som ifølge Finanstilsynet har brutt god meglerskikk, holder til i Arendal.
- De har brutt god meglerskikk ved å gjennomføre oppgjør uten å i tilstrekkelig grad ivareta kjøpernes interesser ved rådgivning i forbindelse med oppgjørene.
Han får også kritikk for ikke å ha sikret at kjøpernes penger gikk til det de skulle gå til. Da selgerne gikk konkurs, sto det en rekke ulykkelige hyttekjøpere igjen med store økonomiske tap. Advokaten kvalitetssikret heller ikke det som skal ha vært åpenbart mangelfulle kontrakter.
- De har foretatt sluttoppgjør i oppdragene uten å kontrollere at selger hadde levert disse ytelsene, skriver tilsynet. Finanstilsynet sier at regelbruddene var så alvorlige at de kvalifiserer til tilbakekall av retten til å drive eiendomsmegling.
Men siden forholdene ligger tre-fire år tilbake i tid slipper han unna med refs og advarsel.

Alvorlige forhold
- Forholdene er alvorlige, men han ser ut til å ha skjerpet seg i ettertid. Derfor er det ikke utilrådelig at han fortsetter som megler, sier seksjonssjef Anne-Kari Tuv i Finanstilsynet.
Advokaten selv gir følgende kommentar: - Jeg beklager at ting er blitt som de er blitt, og jeg tar Finanstilsynets uttalelse til etterretning.
Det har ikke lyktes Fædrelandsvennen å komme i kontakt med advokaten i Sandnes.


BeetleBug

Det har vært stille en god stund nå men FVN følger opp saken:

Din lorteavis har ødelagt alt

http://www.fvn.no/nyheter/okonomi/--Jeg-kan-aldri-mer-komme-til-Norge-693446b.htmlhyttedrømmer

#stavangerhytten #rafoss #thorrafoss #tormodrafoss #joarhauge #bentehauge #ovemalmin #ninamalmin #ntbeiendom #fritidseiendommer #naturhytten #sørlandshyttene #rak invest #rolfatlekristoffersen #halgeirverdal #påleklund #underslag

SISTE FRA FÆDRELANDSVENNEN

- Jeg kan aldri mer komme til Norge

Jan UIrik Jensen var involvert i ni konkurser i Danmark før han kom til Norge og startet Naturhytten. Da selskapet raknet flyttet han hjem og byttet navn.

ROALD ANKERSEN
OPPDATERT: 14.NOV.2016 22:00 PUBLISERT: 14.NOV.2016 22:00

– Jeg kan aldri mer komme til Norge, sier han.

Den danske forretningsmann bruker vekselsvis navnet Jan Ulrik Jensen og Januz Ulrich Frydshou. I Norge brukte han Jensen. I Danmark står han oppført i telefonkatalogen med Frydshou.

Bobestyrer for Naturhytten AS Kjersti Lunde har via den danske Ervervstyrelsen funnet ut at han har vært involvert i ni konkurser før han kom til Norge.

Her stiftet Jensen Naturhytten AS som skulle bygge hytter på tomter solgt av Fritidseiendommer AS. Begge selskapene har gått konkurs, og Jensen har flyttet tilbake til Danmark.

Ektefellene fikk over 150.000 kroner i måneden
Advokat mistet retten til eiendomsmegling
94 millioner

Bedriftene er to av selskapene som har bygget hytter og gått konkurs på Høyland i Lindesnes kommune og Øysang i Risør. Naturhytten fikk krav på 24 millioner kroner mot seg etter konkursen i mai 2015. I rekken av selskaper er det krav på 94 millioner kroner. Bedriftene har alle hatt adresser i Rogaland, men har operert på Sørlandet.

De har etterlatt seg mange bitre og blakke hyttekjøpere. En rekke personer har fortalt at de ikke har fått det de betalte for.


Det har reist seg mange hytter på Høyland i Lindesnes, og det har vært mange konflikter i kjølvannet.
Jarle R. Martinsen
Naturhytten anmeldt og utestengt
Sjuende konkurs etter Naturhytten-prosjekt
Mer sentral

Halvannet år etter konkursen foregår bobehandlingen fortsatt. Nå trekkes dansken inn som mer sentral.

Saken fortsetter under annonsen.
Jensen synes i stor grad å ha benyttet bedriftskontoen til private uttak
– Det ble ikke ført regnskap i den tiden han alene var styreleder og daglig leder i selskapet. Heller ingen rapporteringsplikter ble overholdt. Jensen synes i stor grad å ha benyttet bedriftskontoen til private uttak, skriver Lunde i en årsberetning for konkursboet i Naturhytten AS.

Din lorteavis har ødelagt alt
Jensen/Frydshou tar telefonen når Fædrelandsvennen ringer, men har ikke så mye å hyggelig å melde.

– Jeg kom til Norge for å gjøre et stykke arbeid, men din lorteavis har ødelagt alt, sier han. Utover at han ikke vil komme til Norge igjen vil han ikke kommentere mer.

Bobestyrer Lunde foreslår at han får konkurskarantene etter sin periode i Norge.


Her ligger restene av en hytte som blåste ned på Lindesnes.
Jarle R. Martinsen
Ville rydde

Omtalen av hyttene på Lindesnes og i Risør begynte med at en hytte blåste over ende i vinterstormen januar 2015. Siden har ulovligheter, konkurser og sinte hyttekjøpere stått i kø. Til sammen har sju selskaper som har vært involvert gått konkurs.

– Jeg forsøkte å rydde opp, men det holdt ikke, sier Rolf Atle Kristoffersen. Han var siste daglige leder i Naturhytten AS, ansatt av Jan Ulrik Jensen.

Ulovlig tapping

Bobestyrer Kjersti Lunde mener at Kristoffersen har gjort noen forsøk på å rydde opp, men langt fra nok.

– Kristoffersen har ikke gjort noe for å stanse den ulovlige tappingen. Tvert imot har han signert på det som fremstår som fiktive arbeidskontrakter, skriver Lunde.

Hun foreslår derfor at Kristoffersen skal ilegges konkurskarantene, både for fremtidige og nåværende verv. Fra før har Joar Hauge fått konkurskarantene etter sine roller i hytteselskapene.

Ante ikke

Rolf Atle Kristoffersen synes ikke det er rettferdig om han skal få konkurskarantene og kastes ut av selskapene han fortsatt driver.

– Jeg synes han som var ansvarlig entreprenør og som ansatte meg for å jobbe som daglig leder på kontoret har ansvar. Da jeg kom inn høsten 2014 ante jeg ikke at det var så galt. Styrelederen burde hatt kontroll, sier Kristoffersen og sikter til Jensen.

Han sier at noe av det første han møtte som daglig leder var byggestopp i Risør og anmeldelse for ulovlig bygging i Lindesnes.

Da jeg kom inn høsten 2014 ante jeg ikke at det var så galt
FAKTA: HYTTESELSKAPENE
A-krim stanset arbeidet

A-krim klarte ikke å se på at hyttekjøpere, arbeidere og leverandører så ut til å bli lurt på Høyland i Lindesnes, og gikk inn og stanset byggearbeidet.

– Vår oppgave er å prøve å stanse pågående kriminalitet, i motsetning til politiet som kommer inn i etterkant og etterforsker mulige straffbare forhold, sier Fred Skjerling som leder Akrims operative gruppe i Rogaland.

Etter alle artiklene i Fædrelandsvennen syntes vi det var for galt at hytteeierne skulle bli lurt mens etterforskningen pågikk
A-krim er et samarbeid mellom Arbeidstilsynet, Nav, politiet og Skatteetaten.

– Etter alle artiklene i Fædrelandsvennen syntes vi det var for galt at hytteeierne skulle bli lurt mens etterforskningen pågikk, sier Skjerling.

På en byggeplass på Høyland i Lindesnes beslagla de en bil som de mener er unndratt fra en tidligere konkurs. De fikk også satt de utenlandske arbeiderne på stedet i kontakt med en advokat. Dermed stanset arbeidet og salgsvirksomheten på feltet.

I tillegg etterforsker Økokrim sakskomplekset, etter at flere bobestyrere har slått alarm om svindel og tapping av flere selskaper.

Nav Kontroll undersøker forhold rundt konkursene og Kemneren i Stavanger gjennomfører bokettersyn.

hyttedrømmer

FINANSTILSYNETS RAPPORT OM ADVOKAT OG EIENDOMSMEGLER HALGEIR VERDAL

Advokat Pål Eklund ble avskiltet i denne saken.

Advokat Halgeir Verdals handlinger kvalifiserte til avskilting, men Finanstilsynet lar ham beholde meglerbevillingen...

Se vedlegg - rapport fra Finanstilsynet.


Powered by SMFPacks Ads Manager Mod