Sommervannsledning over min tomt.

Startet av Tonna, januar 31, 2008, 17:13:44

Tonna

Vi har kjøpt 1 hyttetomt og planlegger å bygge ny hytte med tiden. Nå benytter vi noen helger til å rusle rundt på tomten, sage med noen trær og rydde litt.

Plutselig her en dag så vi at en av naboene har trukket (delvis gravd ned i torva) en sommervannsledning. Denne kommer midt under den kommende vegen/hytta.

Jeg ba han om å flytte vannledningen, men han svarte at den hadde ligget slik i 10-12 år. Hvis jeg ønsket å flytte vannledningen måtte jeg selv bekoste dette.

Har han rett? Jeg ønsker jo ikke å betale for dette? Vedkommende nabo har ikke søkt kommunen eller grunneier om å legge denne sommervannskabelen og derfor er den vel å regne for ulovelig?!?!  >:(

Hva bør jeg gjøre?
Han nekter å flytte vannledningen og til slutt MÅ jeg jo grave over den...

God start på naboforholdet...


Hans

Det første jeg ville gjort var å ta kontakt med kommunen for å finne ut han faktisk har rett til å ha denne ledningen liggende på tomta di eller ikke. Hvis de skulle være enig med deg, så har du i alle fall et langt bedre utgangspunkt for videre forhandlinger. Kanskje kan dere f.eks. komme frem til en enighet om at han fortsatt kan få ha ledningen liggende på din grunn, men på en plass der den ikke er i konflikt med dine behov?
Vi bygger hytte i Birtedalen i Fyresdal kommune.
Prosessen dokumenteres på http://byggehytte.wordpress.com/ og på http://twitter.com/ho_hodol

hyby

Har han ikke tinglyst noe rettighet, stiller han svakt.
Det er også helt uaktuelt at han kan ha oppnådd slik rett ved hevd i løpet av så kort tid.

For ordens skyld bør du nok gi ham et rimelig varsel med en frist for å fjerne ledningen før du selv evt. må ta deg til rette.


Powered by SMFPacks Ads Manager Mod