0,5m Kjeller under 15m2 frittliggende bygning (redskapsbod)

Startet av Jan Rune, januar 04, 2012, 03:45:30

Jan Rune

Hei,
Er det lov å bygge "kjeller" som er 0,5m høy under en 15m2 redskapsbod? 

Har planer om eget "rom" for batteribank + 750L isolert vanntank under redskapsboden.

Mareritt

Hei

I utgangspunktet kan du bygge intill 1,89 meter høyt uten å bryte lover. Dette er under såkaldt målbar høyde. Det du må sjekke er at du ikke overskrifer total høyden på slike bygg i reguleringsplanen for området du bygger i. Ofte er det regler for høyde på synlig grunmur også. Men er det her snak om å grave ut for å lage et rom under ekisterende eller nytt bygg, blir det synlig grunnmur og total høyde du må sjekke mot lokal reguleringsplan så lenge du holder deg under 1,89 meter høyde på "kjelleren".

Bygger

Hei

Tror nok mareritt blander sammen en del momenter her.
Byggesaksforskriftens § 4-1 Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse sier:
a. "Mindre frittliggende bygning på bebygd eiendom som ikke skal brukes til beboelse. Mønehøyde kan være inntil 3,0 m og gesimshøyde inntil 2,5 m. Verken samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) kan være over 15 m2.
Avstand til annen bygning på eiendommen skal ikke være mindre enn 1,0 m."

Dette betyr at du må forholde deg til gesims og mønehøyde fra terreng.
Mareritt tenker nok mer på paragrafens punkt c som sier:
" Levegg (skjermvegg) med høyde inntil 1,8 m og lengde inntil 10,0 m. Veggen kan være frittstående eller forbundet med bygning"
Se forøvrig http://byggeregler.dibk.no/dxp/content/byggesak/4/1/

Husk også at du eventuelt kommer innen for krav om søknad hvis bygget kommer nærmere nabogrense enn 4 meter.


Jan Rune

Ok, takk skal dere begge ha. Da ser det ikke ut til å bli noe problem.


Powered by SMFPacks Ads Manager Mod