Byggemelde fritidsbolig kontra helårsbolig

Startet av ØysteinD, august 21, 2012, 20:16:19

ØysteinD

Hei!

Er helt i startfasen på det jeg håper skal materialisere seg til et hytteprosjekt, og begynt å få oversikt over "papirmøllen" i forhold til utskilling, omdisponering, disp fra 100 meter, utslippstillatelse, forhåndsgodkjenning av avkjøring osv osv osv.

I den forbindelse var grunneier  i et innledende møte med kommunen, hvor de hadde stilt spørsmål om hvorfor vi ikke like gjerne ville søke og bygge som helårsbolig.

Prosjektet vi tenker oss vil vere på 1 plan + hems, og 80-90m2.

Tar jeg feil dersom jeg forstår TEK10 det slik at dersom det blir byggemeldt som helårsbolig vil vi da utløse krav om universell utforming, noe vi ikke vil gjøre ved å søke som fritidsbolig?

Er det korrekt at det er strengere krav til isolering og ventilasjon (balansert) i bolig enn i hytte (50-150m2)?

Hvilke fordeler kan dere tenke dere det vil vere å søke om å bygge en helårsbolig og bruke den som hytte?

DagH

Hei,

Jeg vil tro at fra et generelt synspunkt er det flere pålegg og regler å forholde seg til i en helårsbolig enn i en fritidsbolig, ikke minst fra kommunen. 
TEK 10 skille i hverfall på småhus og fritidsboliger over og under 150m" når det gjelder krav til oppvarming.

Et par linker jeg har funnet nyttige er
http://www.dibk.no/no/
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20100326-0489.html

Hilsen

DagH (http://www.norefjellhytte.blogspot.co.uk/)

ØysteinDPowered by SMFPacks Ads Manager Mod