Rekvisisjon av oppmålingsforretning

Startet av ØysteinD, september 01, 2012, 20:54:39

ØysteinD

Hei!

Søknad om tiltak begynner nå å ta form, med dispensasjon fra LNF1 , argumentasjon for at forbudene i jordlova §9 og §12 ikke gjelder for akuelle eiendom, at kommunen har fastlagt egne byggegrenser i arealplanen jmf pbl pbl 1-8 3. ledd  etc.

I den forbindelse skal jeg fylle ut rekvisisjon av oppmålingsforretning, og jeg ser at jeg kan velge 3 ulike saksløp for dette.

Kan noen forklare meg raskt hva som er de vesentlige forskjellene på disse tre saksløpene?


Powered by SMFPacks Ads Manager Mod