Arv av hytte:Fastsettelse av verdi når en av arvingene vil kjøpe ut de øvrige

Startet av Facebook, august 10, 2008, 21:13:41

Facebook

Tre personer har arvet en hytte. To vil kjøpes ut, den tredje beholder hytta. Hvordan er det vanlig at verdien fastsettes? Ved takst?

Har fått takst men en mener den er for lav ift den reelle markedsverdien og vil ha budrunde hvor den som skal beholde må gå inn i det høyeste budet. Blir dette riktig?

Hans

En enklere mulighet er kanskje å innhente en verdivurdering fra flere meglere...
Vi bygger hytte i Birtedalen i Fyresdal kommune.
Prosessen dokumenteres på http://byggehytte.wordpress.com/ og på http://twitter.com/ho_hodol

omar

 ;)Tidligere ble det ofte avholdt skiftetakst/arvetakst eller lensmannstakst over eiendeler i dødsboer.  Taksten hadde en tendens til å bli lav.

Nå skal takster som avholdes over eiendeler i dødsbo gjenspeile reell markedsverdi.  Men markedsverdien er ingen fast størrelse.  Den beste metoden for å finne markedsverdien, er å avholde to uavhengige takster og regne et gjennomsnitt.

Det er fortsatt mulig å avholde takst i regi av retten (skiftetakst), men den vil normalt gi samme resultat som andre takster.  (Skifteloven §125).


Powered by SMFPacks Ads Manager Mod