Skogsdrift i hyttefelt

Startet av Inge Thormodsen, juni 15, 2015, 07:01:00

Inge Thormodsen

juni 15, 2015, 07:01:00 sist endret: juni 15, 2015, 10:54:53 by Inge Thormodsen
Hei,
Vi er 15 hytter i et hyttefelt som holder på å gro igjen med høye grantrær. Alle hyttetomter er festetomter, og grunneier er ikke interessert i å fjerne trær, da dette er "penger på rot". Jeg fikk i sin tid kjøpe grantrær for 200 kroner kubikken som jeg fjernet selv. dette var en grei ordning, men nå krever grunneier at vi betaler kr 150 for hvert tre han hugger ned, og grunneier beholder treet selv slik at vi ikke kan bruke dette til ved el. liknende. Dette er forsåvidt OK om det bare dreier seg om et par trær, men her bør man nok fjerne et par hundre for å gjøre dette til et hyttefelt igjen
Mitt spørsmål er, kan grunneier bruke dette området som er regulert hyttefelt til skogdrift? enkelte av mine hyttenaboer får kink i nakken om de skal se sola... Alle disse trærne ødelegger for utsikt og lysforhold

stroller

Det er en skam å se hvor Norge gror igjen. Gran burde vært forbudt og svartelistet, særlig langs kysten på vestlandet og en rekke andre steder. At grunneier her skal høste av både festeavgift og skogsdrift høres urimelig ut, men om jeg skal tippe er det sikkert helt lovlig. Regner med det er festepunkt dere har og ikke festede eiendommer?

Når det er sagt hadde jeg gladelig betalt min del av de 30.000 det kostet å få fjernet et par hundrede tre. Er dere 15 hytter blir det et par tusen på hver.

Pal.ah

Hva sier festekontraktene? Dersom festekontraktene ikke sier noe om trær, så mener jeg dere kan hugge de trærne som dere har på egen tomt (1 mål rundt hver hytte).

Inge Thormodsen

festeavtalen sier :
Utdrag fra Festeavtale frå 27. oktober 1976
§8a
Grunneigaren pliktar ved handsaminga av skogen å ta omsyn til at området vert nytta til hyttebygging. Eventuelle tvistar skal heradsskogsmeisteren avgjerda.


Da må man vel kunne kreve at hyyegrenda ikke gror igjen?


Powered by SMFPacks Ads Manager Mod