Sakkynding uttale om skred for å grave ned septikktank...

Startet av ØysteinS, august 11, 2016, 17:57:00

ØysteinS

Jeg skal grave ned tett septikktank, og for dette må jeg søke kommunen om dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan, da denne spesifiserer biodo. Dette er i seg selv ikke noe problem, da det er flere andre hytter som har fått dette, og dermed skapt presedens.

I dag kom imidlertid kommunen tilbake gm meddelte at hytta vår ligger i en sone som NVE har vurdert som en "aktsemdssone" for snøskred. Så sammen med søknaden må jeg legge ved en sakkynding uttale på at det er forsvarlig mht snøskred å grave ned en septikktank.

Jeg vet neimen ikke om jeg skal gråte eller le? Evner ikke saksbehandler se galskapen i det?

Her er det et område som er godkjent regulert for hyttebygging, hytta vår står allerede på tomta og det har nettopp vært bygd på nabotomta. Og likevel må kommunen ha en "ekspert" til å fortelle dem at det er forsvarlig med underjordiske installasjoner mtp ras?

Hvor søker man om prisen for årets mest ko-ko kommunale krav?

KjellG

1) Hvordan kunne kommunen i det hele tatt tillate bygging i en skredsone?

2) Sett biotanken oppå bakken. Da blir den ev tatt av skred på samme måte som alle biodoene inkl innhold.

ØysteinS

Dette er en følge av innskjerping i PBL. NVE har et kart, basert kun på høydekvoter og ingen vurdering av reell skredfare. Der matematikken tilsier at det er bratt, havner man i en aktsomhetssone. Ligger man der, så må man ha rapport fra geolog/skredekspertise som bekrefter at det er trygt å bygge.

Har vært i dialog med geolog, som antyder "noen titusen" for en rapport. Utfallet vet man ikke...

Og det for å grave ned en septikktank på 3000 liter...


KjellG

Må en ha slik uttalelse for å grave ut til kjeller også?

Nå er kanskje dette for sent i ditt tilfelle, men gitt at en skal bygge hytte, graver en liten kjeller til varmtvannsbereder, trykktank for borebrønn etc. Kjelleren lager en stor nok til en 3000 l dunk.

I ditt tilfelle, hvordan er det å få utvide hytta med et "vedskjul"?

Hva er det kommunen er redd for? At graving kan føre til at det lettere går skred, eller at tanken flyttes av skredet?

ØysteinS

Det løste seg i min favør til slutt. Jeg fant en setning i retningslinjene, hvor det stod at dersom NGI har kart som dekker området, så overstyrer dette NVE sitt kart. Og i NGI sitt kart ligger ikke tomta i skredområde. Så da "vant" jeg :-)

KjellG

Det er jo hyggelig.

Skal tro hva kommunen hadde gjort om en sakkyndig rapport sa: "Vi anbefaler at septiktank ikke graves ned grunnet skredfare"


En septiktank som rives opp av skred representerer neppe noen ekstra fare, da er alt kaos uansett. Dermed må uttalelsen gjelde alle nedgravde konstruksjoner: kjellere, ringmurer, kabler vannrør, potetkjellere...

Dersom en septiktank i drift reprenterer en fare, må en anta at biler, båter, utedoer, biodoer hus, vedskjul... er minst like farlige, bort med alt sammen.

Min konklusjon er at kommunen aldri skulle tillatt bygging i området før saken var avklart.

ØysteinS

Dette skyldes en endring som kom 18. mars i år, og gjelder alle tiltak, også vann og avløpsinstallasjoner. Så slik saken stod, ville det stoppet alle tiltak i feltet, inntil dette var avklart. Men nå er det altså ikke tilfelle at vi lå i en slik sone.

http://dibk.no/no/BYGGEREGLER/Temaveiledninger/utbygging-i-fareomrader/?dxp=/dxp/content/utbygging_fareomraader/1/


Powered by SMFPacks Ads Manager Mod