Dispensasjon fra LNF 1 område og strandsone

Startet av LNF_hyttedrøm, oktober 21, 2016, 09:17:23

LNF_hyttedrøm

Hei,
Jeg søkte disp fra LNF og strandlov for å sette opp hytte på en fritidstomt på familiegården, skilt fra i 2007 for nettopp dette formålet. Kommunen vedtok dispensasjon, nabo klaget, men formannskapet vedtok på ny dispensasjon med vilkår om høyde, plassering og byggetidspunkt i forhold til hekking. Saken gikk til endelig avgjørelse hos Fylkesmannen, som dessverre omgjorde kommunen sitt vedtak, og sa nei til dispensasjon. Det vedtaket er det ikke mulig å klage på.

Det er dagens status. Det føles fullstendig urimelig av FM og jeg føler at jeg har blitt offer for et statuering av eksempel fra FM. Kommunen har strammet inn på dispensasjoner siden 2008 og har vært igjennom en grundig saksbehandling der tomten min vurderes till å ikke være viktig for naturhensyn. Likevel velger FM å være så urimelig streng.

Er det andre som har opplevd noe slikt og har erfaring med hvilke muligheter man har?

Tenker på å klage beslutningen inn til departement eller Siviliombudsmannen, evt få kommunen til å be om ny vurdering. Noen som har erfaring med at dette kan føre fram?
Evt søke på ny på annen tomt litt lengre fra sjøen (men ikke 100m)?
Evt be kommunen gjøre tomten min til LNF 2 (grenser til LNF 3 område) til neste kommuneplan fra 2019?

Det føles urettferdig og tilfeldig, setter pris på å høre andres erfaringer, spesielt hvis dere fant en løsning!Powered by SMFPacks Ads Manager Mod