Formuesverdi ubebygd tomt (kjøpte du også på topp, pass på!)

Startet av hyby, mars 30, 2009, 17:22:04

hyby

Har laget en mal til vedlegg til selvangivelsen.
Kan fort være noen tusenlapper å spare i formuesskatt også for andre som har kjøpt tomt på topp i 2007.  : ;)

Spørsmålet er vel hvor grådig skal man være, hvor lavt kan prisen settes ? Som nevnt mener jeg at om markedet var helt dødt, bør man få gjennomslag for "dumpingpris" da dette da var eneste reelle salgspris ?


Sitat fra: hyby på mars 30, 2009, 17:22:04
Formuesverdi tomt gnr.xxx bnr.xxx kommune xxxxxx.

Ser at formuesverdi på tomt er satt lik 80% av kjøpesum (kr 980.000,-)

Klippet fra likningsABC:
"Ubebygde tomter skal i utgangspunktet formuesbeskattes ut fra antatt salgsverdi, men begrenset til 80 % av salgsverdien, se takseringsreglene § 1-1-1 og § 2-1-1. "
"Ved ligningen settes formuen .......... normalt den 31. desember kl 24.00 i inntektsåret (1. januar kl 00.00 i det år ligningen foretas), jf. sktl. § 4-1. "

Det er altså i prinsippet reell salgsverdi på likningstidspunktet som skal legges til grunn, og ikke et "utopisk" prisnivå fastsatt da markedet var på topp i 2007, og som det i 2008/09 har vist seg umulig å omsette noe til.

Vi inngikk avtale om kjøp av tomten i xxxxxx 2007 og traff vel ganske godt "toppen" av markedet rent prismessig.
Siden den gang har både bolig, hytte og tomtepriser vært i fall.
Særlig gjelder dette hyttetomter på fjellet, som i praksis nesten ikke har vært mulig å selge.

Spesielt i det området vi kjøpte tomt kan dette påvises:
Siden vi kjøpte vår tomt har det vist seg umulig for tomteutvikler å få solgt flere tomter til det prisnivået han har lagt seg på.
Slik at det pr. d.d. (19 måneder senere) fortsatt kun er xx solgte tomter (samme antal som da vi kjøpte høst 07).
Dette mener jeg i seg selv er et bevis på at formuesgrunnlag er satt alt for høyt i forhold til reell verdi ved årsskiftet 08/09.

Verdien må settes så lavt, at det ville vært teoretisk mulig å få omsatt tomten innen rimelig tid, også i et markedet som var tinærmet fraværende.  Dvs at man antagelig måtte lagt ut tomten til "dumpingpris".
Jeg vil anta at selv med en pris på 3-400.000 ville det vært vanskelig å finne en kjøper i løpet av det siste halvåret.

Korrigerer derfor formuesverdien på nevnte tomt til kr. 400.000,- * 80% = 320.000.

Mhv
xxxx  xxxxxxxx


Powered by SMFPacks Ads Manager Mod