Utnytelse av hyttetomt

Startet av Piirka, januar 31, 2008, 17:26:15

Piirka


Vi har tilgang til en hyttetomt som ligger i et LNF område - uregulert.

Noen som har formening om hvor stor hytte vi kan forvente å bygge på en 1500m2 hyttetomt?

audi

Hei.

Jeg ville bestilt en time hos kommunen for en forhåndskonferanse,der får du
opplyst hva du kan forvente å få lov til når det gjelder utnyttelsegrad og alle
andre forhold som gjelder tomten el hytta som ønskes bygd... :) :)

Poppey

Dette varierer vel sterkt etetr hvor i landet du skal bygge, men i Hallingdal hadde du fått bygge mellom 150-200m2 på en 1,5 mål tomt.

De er ikke så strenge på arealet. På utforminger er de strenge. Ikke lov med 2 etg eller oppstugu f.eks. her hos oss. HEr er det også LNF område.

JohannesAarmo

Jeg har hatt mange samtaler med forskjellige kommuner og hyttefelt. Det er en god del forskjeller i Norge, men slik som uttdraget av en av mine e-poster, vist nedenfor, er det sannelig ikke uvanlig med 10 til 15 prosent av tomta.

SitatHallo!
Vedlagt ligger reguleringsbestemmelsene for Dalholen hyttefelt i Folldal kommune.

§ 2.1 Område for hytter
I området kan det oppføres hytter i inntil 1 etasje.
Det kan tillates oppstuggu.
Hyttens plassering er markert i terrenget med nummerert pel. Pelen skal falle innenfor hyttas grunnmur. Det er bare tillatt å føre opp ebn hytteenhet på tomta.
Dersom det oppføres flere bygninger skal disse plasseres i tunform.
Tillatt bebygd areal (BYA max) er 15% av netto tomt.
Det skal opparbeides 1 biloppstillingsplass inne på hver tomt.

Det er aldri uvanlig å komme over slike kommentarer, vist ovenfor, understreket, som ikke forteller om det er lov eller ikke. Og ikke minst: "Skjønn..."

Mitt råd er følgende: Løft opp telefonrøret og ring kommunen din, be sentralbordet eller infoskranken om å få snakke med noen som har peiling på reguleringsbestemmelser for tomter i kommunen.

Lykke til!


Powered by SMFPacks Ads Manager Mod