gråvann - hindre mus å komme inn via rør

Startet av HK, februar 23, 2021, 12:47:11

HK

Dette er min andre post her på forumet, er rimelig fersk... Har forsøkt å finne ut litt om gråvann her på siden, men ikke klart å finne noe sammenhengende. Kanskje noen av dere her kan hjelpe oss med litt god info?

Vi har overtatt en hytte uten innlagt vann, men med vann til hyttevegg. Pr i dag så har ikke hytten en eneste vask inne, men dette tenker vi å endre litt på. Har vært i kontakt med kommunen, og man kan om ønskelig også søknad fritt installere vannsystem med inntil 25 liter kapasitet, med utslipp av gråvann.

Hvordan legger dere opp til utslipp av gråvann når dette ikke skal sendes gjennom noen form for filtrering? Hvordan hindrer dere mus etc å komme seg inn i hytten via utslipprøret?

Tanken vår så langt er å la avløpsrøret gå ut langs bakken et par meter fra hytteveggen, og putte musebørste inn i utløpet. 

ivanJensen

2x350 AGM
1155 W paneler
EP Solar 4210 og 3210 MPPT
12/230 V inverter 3500 W
Diverse relæer, timere og andre dingser

ivarw

Hei!

Jeg murte ned en kum et stykke under bakkenivå, med drenerende masse i bunnen, og et avløpsrør som kummer inn i denne et stykke over bunnen. Tror kummen er forholdsvis tett, selv for mus. Dernest vil de nok ha vansker med å komme vertikalt opp til avløpsrøret. Last line of defence er jo selve avløpssilen/sluket i bunnen av vasken. Må litt av en gummimus til for å komme gjennom den. :-)
3x200W IBC Monosol
16x300Ah Winston 300AH LiFePO4@48V
REC Q BMS
Victron Cerbo GX
Victron BMV712
Victron MPPT SmartSolar 250/85
Victron Multiplus-II 48/5000/70-50
Honda EU70iS FS
Wallas 40

aksla

Normalt vil ein ikkje få løyve til å sleppa gråvatn rett ut på bakken sjølv om ein ikkje har innlagt vatn. Dei fleste stader er det krav til installasjon av minirenseanlegg av type tilsvarande som vi fekk krav til når vi bygde hytte utan innlagt vatn. Link til rensenalegget som vi installerte:

https://www.hyttetorget.no/vera-compact-mini?variant=11834

HK

Jeg har vært i kontakt med kommunen som hytten ligger i, og fått skriftlig redegjørelse fra vedkommende som sitter på disse sakene i kommunen. Så lenge man bærer inn vannet og der i systemet ikke er mer enn 25 liter totalt på bereder og vanndunk, så er der ikke krav om å søke utslipp løyve. Men om man velger å sende gråvannet gjennom f.eks vera mini, så utløser dette krav om å søke utslipp løyve. Så vi går for 25 liter og gråvann til stedsegen masse. Men 25 liter (dvs at bereder tar 5 liter, så med liten buffer for å unngå tomkjøring så snakker vi vel 15 liter til direkte bruk) holder til å få vasket hender og kropp med.

Jutulhaugen

Sitat fra: aksla på februar 24, 2021, 16:04:16
Normalt vil ein ikkje få løyve til å sleppa gråvatn rett ut på bakken sjølv om ein ikkje har innlagt vatn. Dei fleste stader er det krav til installasjon av minirenseanlegg av type tilsvarande som vi fekk krav til når vi bygde hytte utan innlagt vatn. Link til rensenalegget som vi installerte:

https://www.hyttetorget.no/vera-compact-mini?variant=11834

I følge statlige retningslinjer trenger du normalt ingen tillatelse for å slippe ut gråvann såfremt "vannet transporteres manuelt inn i hytta" (ikke innlagt vann).

NIBIO skriver: "Utslipp av gråvann fra bygning uten innlagt vann, regnes normalt som forurensning uten nevneverdig skade eller ulempe, og trenger ikke utslippstillatelse"
Litt ned på siden her: https://www.nibio.no/tema/miljo/mindre-avlop/va-i-hytte-fritidsbebyggelse/renselosninger-i-fritidsbebyggelse

Og de linker til miljøkommune.no som omtaler ikke innlagt vann slik: "Vannet må transporteres til og inn i hytta manuelt. Hytter uten innlagt vann kan enten planlegges med utekraner på hver enkelt hytte eller vannposter på sentrale steder i hytteområdet."

At enkelte kommuner sier noe annet viser bare gleden med kommunalt selvstyre  :D

Uten at man skal gjøre noe galt, tror jeg ikke man skal spørre for mye heller..
4 x 300w solcelle
4 x 290Ah agm 12v
EP solar mppt 
2000w Inverter
Wallas 40CC
Jets 12v
Lofra gasskomfyr/ventilator
Gasskjøleskap
Honda EU30 TFS

KjellG

Enkelte kommuner definerer enhver vannskvett i trykksatt rør som «innlagt vann».

Egentlig ikke så galt når en ser på løsninger med en diger cisternetank inne. Har en go tilgang på vann ute, er det ganske fort gjort å bære inn 100-150 liter. Er vannkilden trykksatt, kan en jo også jukse ved å bruke hageslangen inn døra.

jkirkebo

Sitat fra: KjellG på mars 02, 2021, 00:39:10
Enkelte kommuner definerer enhver vannskvett i trykksatt rør som «innlagt vann».

Egentlig ikke så galt når en ser på løsninger med en diger cisternetank inne. Har en go tilgang på vann ute, er det ganske fort gjort å bære inn 100-150 liter. Er vannkilden trykksatt, kan en jo også jukse ved å bruke hageslangen inn døra.

De aller fleste kommuner begrenser tankstørrelsen inne til 25-40 liter.

aksla

Her er det tydelegvis forskjellig praksis rundt omkring. Vi måtte ikkje søkja om utsleppsløyve, men på grunn av fylgjande tekst i reguleringsplanen måtte vi installera rensekum. "Innlagt vatn i hyttene er ikkje tillatt. Avløp med grått vatn frå oppvaskkum/servant skal førast til filtrerande kum"
Trur uansett at eg i det minste ville laga ei infiltrasjonsgrøft som vil redusera musefare, fare for gjennfrysing om vinteren og muligens flugeproblem om sommaren.

KjellG

Til info, Fredrikstad kommune:

§ 3.Definisjoner

Definisjoner er gitt i forurensningsforskriftens § 11-3. I tillegg gjelder følgende:

Innlagt vann: Vann fra vannverk, brønn, cisterneanlegg eller lignende som gjennom rør eller slange er ført innendørs. Med innlagt vann menes også innvendig røropplegg som forsynes av vann fra tank eller lignende (innvendig eller utvendig), og som ledes ut av bygningen til grunn eller oppsamlingstank.

Innlagt vann krever utslippstillatelse.

ivarw

Blåser liv i denne igjen.

Har ikke innlagt vann (bæres inn) 12V pumpe og trykksatte innvendige rør.

Skal etablere en infiltrasjonsgrøft. Vurderer en Vera Compact mini fra Hyttetorget.
Ønsker å høre erfaringer andre har med denne.
Lurer også på om disse leveres komplett med dreneringsrør til grøft?
3x200W IBC Monosol
16x300Ah Winston 300AH LiFePO4@48V
REC Q BMS
Victron Cerbo GX
Victron BMV712
Victron MPPT SmartSolar 250/85
Victron Multiplus-II 48/5000/70-50
Honda EU70iS FS
Wallas 40

aksla

Vera Compact Mini

Har hatt Vera Compact Mini på hytta vår i snart 12 år uten problemer.
Hytta blir brukt av 3-4 personar om gongen omtrent ei helg i månaden i tillegg til feriar.

Drenineringsrøyr for infiltrasjon var med i "pakken".


ivarw

3x200W IBC Monosol
16x300Ah Winston 300AH LiFePO4@48V
REC Q BMS
Victron Cerbo GX
Victron BMV712
Victron MPPT SmartSolar 250/85
Victron Multiplus-II 48/5000/70-50
Honda EU70iS FS
Wallas 40


Powered by SMFPacks Ads Manager Mod