Byggesøknad

Startet av Asgeir, november 14, 2009, 19:51:10

Asgeir

Skal sette opp en liten hytte på 30m2 i et regulert hytte område, men lurer på hva  byggesøknaden skal inneholde.
Hva skal dokumenterast?
Noen som har en mal/skjema?


Kenneth S

Dette trenger du:


1. Byggesøknadsskjema i utfylt stand, 2 eksemplarer.
2. Gjenpart av nabovarsel. Dette er en kvittering til kommunen på at alle berørte naboer er varslet. Alle eiendommer som har felles grense, samt gjenboere skal varsles. Dersom eiendommen grenser mot vei, bor gjenboere rett over på andre siden av veien. Naboer skal varsles på eget skjema, K- blankett nr. 5135. De kan enten kvittere personlig på at de har mottatt varsel ved å signere på baksiden av nevnte skjema, eller du kan sende varselet rekommandert ved å bruke K-blankett 5134. Ved rekommandert sending må posten kvitterer på baksiden av K-blankett nr. 5135 for antall sendinger som er sendt. Navneliste med adresser på naboer som skal varsles får du i den respektive kommune.
3. Situasjonsplan. Tiltaket tegnes på kartet og målsettes.
4. Plan-, snitt- og fasadetegninger i målestokk 1:100. Tegningene skal være fagmessig utført. Nåværende og fremtidig planert terreng skal fremgå tydelig av fasadetegningene. 2 eks.

5. Søknad om ansvarsrett. Den som skal ha ansvarsretten for bygget skal stå ansvarlig for at byggearbeidet blir gjort etter gjeldene lover og regler. Det må sendes inn papirer som dokumenterer fagkunnskapen innen byggfaget, sammen med søknaden om ansvarsrett. Ved bygging på egen eiendom og til eget bruk, kan byggherre søke som ansvarshavende. Ansvarsretten kan deles opp til å gjelde bare en del av arbeidet (eks grunnarbeid / treoverbygget). Leveres i 2 eks.
6. Rørleggeranmeldelse. Gjelder ved nybygg med innlagt vann. Rørlegger levere 2 eks. av rørleggeranmeldelse til kommunen sammen med kart som viser stikkledningene.

Søknad om ansvarsrett, rørleggeranmeldelse og gravetillatelse, kan også leveres kommunen etter at apposisjonen er gitt
Jobber i Gausa AS
Leverandør av Byggmann Hus & hytter.
www.gausa.no


Powered by SMFPacks Ads Manager Mod