Vår erfaring med avhendingsloven (Saltdalshytte)

Startet av Kjell Iver, juli 07, 2010, 19:18:17

Kjell Iver

Jeg postet denne saken under byggebolig siden det var og er mest aktivitet der. Men siden flere hyttebyggere er her så poster jeg denne her også. Til info.

Man finner postingen for oppfølging herhttp://www.byggebolig.no/index.php?topic=19164.msg189265#new

Så var saken over for vårt vedkommende – og vi tapte.  I rene penger kostet den lille Saltdalshytta oss rundt en halv million. Kjøpt for 735' solgt for 620' – men store saksomkostninger i 2 rettsinstanser.
Denne posten skriver jeg primært for at andre skal lære av vår sak. Den bør være en tankevekker for alle som planlegger å bygge selv – og ikke minst de som tenker på å kjøpe en selvbygd eiendom. Selv om de aller fleste skryter av Saltdalshytta sitt konsept – så er det ikke bare suksess. Det er også en bakside og vår historie er vel kanskje ikke enestående?
Vi kjøpte denne hytten – som vi fikk fortalt var ny og satt opp av vante snekkere – i 2008. Ferdigattest fra samme år, men mesteparten av byggearbeide i fra 2006.
Vi oppdaget etter veldig kort tid (en uke)at det var utfordringer med hytten. Det frøs is i hjørnene på hytta – nede – hele 7 steder. Vi oppdaget at det var skjært et stort hull i badegolvet som var skjult med bare en beleggbit – bak doet. Vi reklamerte med en gang. Takstmann fant flere feil. Blant annet var ikke hytten festet til pillarene, og klemlekter var ikke satt på under mellom elementskjøtene.
Når saken var oppe i Tingretten fikk vi 50 000,- noe som ikke dekket saksomkostningene en gang. Når vi skulle begynne utbedringene viste det seg at det var svært mange flere skjulte feil og mangler. For eksempel var ikke gulvene festet men den aller verste feilen var at isolasjonsstopperne var montert på innsiden av topplina oppe. Det var altså minimal isolasjon i overgangen mellom vegg og tak.  Taksperrene var ikke festet med sperreanker og det var store glipper i isolasjonen bak panelet. Vi måtte bare anke til Lagmannsretten.  Vi hadde assistanse fra Byggforsk og 2 andre uavhengige takstmenn. Alle mente vi hadde en svært god sak. De tok alle sammen feil.
Vi fikk godkjent alle de skjulte feilene som skjulte feil. Bare det er jo en terskel. Utfordringene var at Lagmannsrettene satte utbedringskostnadene latterlig lavt. Bare 42500,- mens vår takst var på 250 000,-. Siden summen på de skjulte feilene var så lav hadde vi ikke noe krav i utgangspunktet, og vi fikk da ikke disse pengene, og måtte dekke motpartens saksomkostninger med ca 150 000,-
I Lagmannsrettens dom er det 2 ting som er verdt å merke seg, og som er grunnen til denne postingen. For det første: "Lagmannsretten vil på bakgrunn av bevisførselen, hvor det har vært mye oppmerksomhet viet til leverandørens monterningsanvisning for Saltdalshytte, bemerke at XX ikke kan høres med at ethvert avvik fra leverandørens monteringsanvisning vil utgjøre en rettslig mangel."
Det vil si at man ved kjøp av en selvbygget bolig ikke kan forvente at monteringsanvisningen er fulgt.
Videre sier de: " Det faktum at hytten var, og ble solgt som et selvbyggerobjekt, vil måtte få betydning for vurderingen av hva kjøperne hadde grunn til å regne med hva gjelder kvalitet." Det vil med andre ord si – at man nesten kan forvente hva som helst. Utbedringskostnadene blir da lave – siden de ikke forholder seg til monteringsanvisningen. Man utbedrer til det som er "godt nok".
I de innledende fasene prøvde vi å få Saltdalshytta på banen, men de var bare villige til å se på de innsendte bildene fra oss. En av de karene sa at det ville bli billigere å sette opp en ny hytte – og brenne det som sto der. Sterke ord – men for oss ville det faktisk blitt det – sett i ettertid.  De hadde jo fått sine fakturerte penger for elementene – og hva selvbyggeren hadde gjort var Saltdalshytta uvedkommende.  Ut av syne – ut av sinn – men ett mareritt for oss. De signaturene fra Saltdalshytta for å godkjenne han selvbyggeren er ikke verdt papiret det er trykket på.
Et par etterpåklokskaps ord til slutt. Selvgjort er ikke alltid velgjort. Stoltheten til han selvbyggeren er forhåpentligvis så skadet at han aldri mer setter i gang med en slik hytte igjen – men han KAN gjøre det.  Det er vel ganske skremmende?
Ikke kjøp en selvbygget bolig uten takst!
Man finner alle detaljer om denne saken på nettet – på Lovdata. Jeg orker ikke en diskusjon om detaljer i saken (tror jeg), for det er egentlig uvesentlig. Dommen har også mange feil. Det er de overordnede prinsippene som er rystende for oss som boligkjøpere. Man er rettsløs – og terskelen for å få hevet kjøpet er så høy at det i realiteten er umulig.
I en sak der vi ikke føler vi har gjort noe gærnt – sitter vi igjen som de store taperne. De avviste alle feil med en gang og vant frem med det.
Selv om det er saken litt uvesentlig – så vil jeg til slutt nevne at slike saker selvsagt er en stor belastning. Da vi gikk inn i Lagmannsrettene gikk vannet til min gravide samboer 7 uker før tiden– og hun ble sendt i ambulansefly med en gang. Ikke noe godt utgangspunkt for meg – jeg var med på befaringen i all hast (fyisk), og dro rett til sykehuset og fikk ikke med meg dag 2. Kun vår advokat som var med der. Det ble derfor svært mye feil i dommen – men samtidig setter det vel saken i rette perspektiv. Hva som betyr noe eller ikke i livet!


Powered by SMFPacks Ads Manager Mod