Skille ut hyttetomt av setervang

Startet av rioi, august 07, 2010, 17:31:09

rioi

Hei!
Er 23 år og har planer om etterhvert å bygge meg hytte i hjembygda. Har lite peiling på sånt som dette selv, men har skjønt at kommunen kan være vanskelig når det kommer til å sette opp nye bygg. Har liten lyst til å bygge i et regulert hyttefelt da dette sannsynligvis medfører naboer.
Min Farmor har en Setervang som er ganske stor. Setervangen har for veldig mange år siden vært delt i 2 vanger.Den ene vangen er kjøpt opp av slekta mi for mange år siden og revet. Den oppkjøpte delen er nå kun et jorde/åker.
Vangene er adskilt ved en liten bekk og et tynt skogbelte.
Jeg er altså interessert i å bygge hytte på den ubrukte delen.
Har jeg noen mulighet for å få dette til?

Er forøvrig i Tynset kommune i Hedmark
Nærmere bestemt Kvikne.

Rikard

Stig Nansenhytta

følgende er hentet fra drammens hus og hytter sine nettsider og det kan nesten ikke skrives bedre:

Du har funnet "drømmetomta", og grunneieren vil selge den til deg. Men området er ikke regulert for hyttebygging, og da må du gjøre følgende:

Be om en forhåndskonferanse med kommunen. Hensikten med et slikt møte er å få avklart om det i det hele tatt er mulig å bygge hytte i dette området. Husk å ta med et kart der tomta du vil kjøpe er avmerket.

Mulige årsaker til at det ikke kan bygges hytte der, kan blant annet være at området er vernet, inneholder kulturminner, benyttes til jordbruksformål eller reinbeite, eller omfattes av andre begrensninger i kommunens arealplan.
Er det nødvendig å anlegge en avkjørsel fra en fylkesvei for å komme seg til hytta, må det også klarlegges om Vegvesenet tillater dette.

Hvis kommunen sier at det er mulig å bygge på tomta, kan grunneieren søke om fradeling og sende ut nabovarsel til alle eiendommene som grenser mot tomta. Dette betyr at du etter all sannsynlighet vil få godkjent byggesøknaden din såfremt prosjektet oppfyller kravene som stilles, og at du da kan fortsette stort sett som om området er regulert, slik det er beskrevet videre. Men vær klar over at det kan ta tid å få fradelt tomta – vi vet om flere tilfeller der dette har tatt et helt år.

Skulle du få et nei, kan saken ankes til fylkesmannen. Ofte kan det imidlertid lønne seg at du finner en annen tomt.

nidelven_skyline

Jeg har tenkt på noe lignende, men jeg har nok enda flere hindringer i veien.

Har setervangen et eget gårds/bruksnummer eller er det samme gnr/bnr som hovedgården? Jeg har forhørt meg om dette for området jeg har kommet over og hver gang har setra hatt samme g/bnr som hovedgården og dermed stoppet planen allerede der.

Et annet problem har vært NLF-område (Natur, landbruk og friluft). Er området regulert som NLF er det nok en motbakke. Men her kan det søkes om disp.

Personlig synes jeg det er synd at setereiendommer landet rundt står til nedfalls fordi hovedgården ikke har råd til å ta vare på eiendommene samtidig som de heller ikke får lov å selge de som fritidseiendommen.


Powered by SMFPacks Ads Manager Mod