BRA - 50 kvadratsregelen

Startet av Itzy, august 18, 2010, 06:27:53

Itzy

Slik jeg har forstått det kommer de nye reglene for økt isolasjon inn på hytter over 50 kvadrat. Er det da å forstå BRA - altså innvendige mål i hytta eller handler det om utvendig aral?

Noen venner av oss ville sette opp etter regler under 50 kvadrat og kunne da ikke dra ut taket over inngangen fordi da økte arealet over det angitte mål. Så dermed droppet de alle utvendige lune kroker. Men når en ser i endel hyttekataloger så får vi forståelse av at reglene bare gjelder for innvendige mål.

Hva med bod med dør utenfra - der taket dras ned? Regnes det også inn i de 50  kvadrat?

Stig Nansenhytta

På denne linken forklares det litt nærmere ang kravene og forskriften:

http://no.wikipedia.org/wiki/Arealberegning_av_bygninger#Arealbegrepene

Legger også ved dette som er hentet fra Lovdata:

§ 8-21. Krav til energieffektivitet

       Bygning skal være så energieffektiv at den enten tilfredsstiller de krav som er angitt til energitiltak under bokstav a eller kravene til samlet netto energibehov (rammekrav) som angitt under bokstav b. Minstekrav i bokstav c skal uansett ikke overskrides.

       For beregning av bruksareal (BRA) legges definisjonene i NS 3940 til grunn.

       For helårsbolig med laftet yttervegg gjelder kun bokstav c.

       For fritidsbolig under 150 m 2 BRA og fritidsbolig med laftede yttervegger gjelder kun bokstav c. For fritidsbolig under 50 m 2 BRA gjelder ikke § 8-21.

Link lovdata:
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?ltdoc=/for/ff-20070126-0096.html

Her finner du svarene som du ønsker :)

ItzyPowered by SMFPacks Ads Manager Mod