Kombihette - soil/ventilasjon - luktproblem?

Startet av Asterix, november 01, 2011, 19:25:57

Asterix

Bygger hytte med bad i oppstue. En av utfordringene er ventilasjon/utlufting og plassering av disse.

Et alternativ er å bruke en kombihette for å samle soilutluftning og ventilasjon fra bad, men har hørt at dette kan potensielt gi vond lukt på bad på grunn av at kloakkluften slår ned i ventilasjonskanalen.

Er det noen som har erfaring med bruk av kombihette? Virker det bra?
Er det evt noen tips for å unngå at lukt skal bli et problem?

Et annet alternativ er å ta ventilasjon ut i vegg, og soil ut på tak. Problemet da vil være at ventilasjonen vil komme ut tett oppunder/mellom taksperrene. (2 m til skråtak ved yttervegg på bad). Er noe skeptisk til dette da man vil "blåse varm fukt" rett under taktro.

Noen innspill på hva som vil være den beste løsningen?

Kenneth S

Har du vifte på ventilasjonen din så er ikke dette noe problem.
Har du ikke det blir det pruppluft feks når du fyrer opp i peis/starter avtrekksvifte på kjøkken.
Jobber i Gausa AS
Leverandør av Byggmann Hus & hytter.
www.gausa.no


Powered by SMFPacks Ads Manager Mod