Kjøpe veirett til hytta

Startet av Viko, juli 01, 2008, 11:01:54

Viko

Vi har hytte med privatvei tett inntil. Denne veien tilhører en bonde i nærheten, og vi har betalt en sum hvert år i over 20 år for å bruke den. Den blir da brøytet på vinteren, men annet vedlikehold må vi betale ekstra for.

Vi har ingen skriftlig avtale på bruk av veien, og det er flere hytteeiere som bruker den, og betaler som oss. Nå har vi fått tilbud om å kjøpe veiretten. Vi lurer derfor på hvilken pris som er rimelig for en slik veirett, og hvordan skal vi gå fram vedr. tinglysning o.s.v.

Vi kan tenke oss å kjøpe veiretten, men flere av de andre som også bruker veien er ikke villig til å kjøpe. Vi er litt usikre på hvordan vi skal forholde oss til dette. Bør vi kjøpe veiretten alene? Vi har altså valget mellom å fortsette som nå, eller kjøpe veiretten, noe som vi synes virker litt tryggere på sikt.

Takknemlig for råd.
Ja, vi tar det til Viko...

hyby

Selv om du kjøper veiretten vil du jo fortsatt måtte dekke din del av kostnader til vedlikehold og brøyting. Det gjør seg jo ikke selv.

Enig meg deg at det vil være trygt å ha en tinglyst veirett frem til eiendommen.
Det vil antagelig også øke omsetningsverdien.

Men hva som er lurest i det korte bildet er ikke lett å si.
Naboene spekulerer tydeligvis i at de uansett vil få fortsette som før, kanskje de kan påberope seg hevd ?
På den annen side kan jo bonden sette hardt mot hardt og nekte alle uten veirett å bruke veien hans....

Hans

Jeg var i kontakt med Vinje kommune vedr en lignende situasjon ved en hyttetomt vi vurderte. Svaret jeg da fikk var at jeg ikke trengte noen slik tinglyst rettighet fordi forutsetningen for å selge ut tomtene i utgangspunktet var at det ble anlagt vei frem til hyttefeltet. Følgelig så lå veiretten implisitt i reguleringsplanen.

Jeg er enig i at det høres tryggere ut med en tinglyst rettighet, men det er ikke sikkert det er viktig for muligheten til å benytte veien, og i så fall så skulle det heller ikke være noe grunnlag for å betale mye for å få en slik tinglyst rettighet.
Vi bygger hytte i Birtedalen i Fyresdal kommune.
Prosessen dokumenteres på http://byggehytte.wordpress.com/ og på http://twitter.com/ho_hodol


Powered by SMFPacks Ads Manager Mod