NTB eiendom og Stavanger hytten

Startet av Tonje, november 26, 2013, 21:07:25

Tonje

Finnes det noen her inne som har erfaring eller vet noe om disse selskapene? De har prosjekter i Risør og Lindesnes bla. På forhånd takk .

aksla

Dette ser igjen ut til å være (fjernet privatnavn) som tidligere drev Stjernehytten. Det burde få klokkene til å ringe etter et søk på forumet her.

hyttedrømmer

Stavangerhytten skal ha trukket seg fra samarbeidet med NTB Eiendom. Tilbake står fortvilte hyttekjøpere som har kontrakt med Stavangerhytten, som skulle levere hytter. De er oppfordret til å bytte leverandør, men er ikke blitt kontaktet av Stavangerhytten om dette. Det er et nytt firma inne i bildet for å levere hytter. De heter Naturhytten. I annonsene på Finn er det ikke lenger NTB Eiendom som selger tomter, men Fritidseiendommer.

hyttedrømmer

Stavangerhytten er tidligere Stjernehytten. Det som står om Stjernehytten i dette forumet er skremmende. Ikke rart de har byttet navn.

Re-aktiv

mars 16, 2014, 16:22:34 #4 sist endret: mars 16, 2014, 17:40:26 by Re-aktiv
Til alle som har noen tanker rundt det som er skrevet om Stavangerhytten kan det være greit å ha en motpol i forhold til det negative som er kommet frem. Ønsker med dette å bringe på bordet en smule objektive fakta, basert på egen erfaring på bakgrunn av et foretagende på Øysang i AustAgder, ved Risør:

Jeg har selv hatt med selskapet Stavangerhytten å gjøre og har på bakgrunn av fremkommet informasjon ønsket å danne meg en egen mening, basert på informasjon som er kommet frem:

Aller først: Stjernehytten har ikke skiftet navn til Stavangerhytten. Stavangerhytten er et selvstendig hytteselskap med nye eiere.  En del av de som jobbet der tidligere har jobbet i Stjernehytten.  Stjernehytten og Sirdalshytta, et annet selskap, ble i sin tid, fusjonert inn i et nytt selskap som heter Fjord og fjellhytter som eksisterer den dag i dag.

På bakgrunn av en omorganisering internt i selskapet brøt noen av
de tidligere ansatte ut av Stjernehytten og startet et eget selskap som nå heter Stavangerhytten AS.

Stavangerhytten har tidligere hatt et samarbeid med NTB-eiendom som er avsluttet gjennom en gjensidig avtale og et forlik da det var uoverensstemmelser mellom de to selskapene i forbindelse med et økonomisk anliggende og hvor Stavangerhytten ser ut til å være den tapende part.

Som tomteeier på Risør hyttefelt kjøpt av NTB-eiendom så vil jeg belyse litt situasjonen vi befinner oss i.

Vi kjøpte tomt fra NTB eiendom i 2012 og ble lovet at hytten skulle startes påbegynt ila sommeren og utførende bygger var Stavangerhytten AS.  En sum ble betalt NTB eiendom omgående som skulle dekke tomtepris og bygging av infrastruktur, noe som dessverre enda ikke er utført av NTB-eiendom.

Stavangerhytten hadde avtale med NTB-eiendom om at oppstart av hytteoppføring skulle starte starte så snart fundamentet var klart og strøm og vann lå i tomtegrense.  Det gjør det ikke den dag i dag, selv om noen veistumper er påbegynt, over 1 år forsinket.

NTB-eiendom har knyttet til seg et nytt hytteselskap som skal ta prosjektet videre og det må sies at dette er i mine øyne et usikkert foretagende. Selskapet er nylig oppstartet under navnet Naturhytten AS og det foreligger lite referanse i forhold til de som utbygger.

Det føles uriktig å peke på Stavangehytten AS som en skyldig part i denne saken da omstendighetene rundt hele prosjektet er styrt av NTB-eiendom.  Informasjonsflyten fra Stavangerhytten har, for min del, vært upåklagelig, de har svart på spørsmål og ført, frem til dags dato, en god tone hele veien, noe som ikke kan tilskrives den andre parten som enda ikke er i stand å oppgi en nøyaktig fremdriftsplan på hverken
infrastruktur eller oppføring av hyttene som skal settes opp.


Re-aktiv

I tillegg kan det nevnes at all kommunikasjon med Stavangerhytten har medført tilbakemelding og det samme kan ikke sies å gjelde for NTB-Eiendom som forøvrig ikke lenger figurerer som salgsvirksomhet på Øysang-feltet, men er erstattet av Fritidseiendommer AS...hvor samme person står for salg av eiendommene som tidligere representerte NTB-eiendom. Med andre ord, samme pakka, men med ny innpakning.

hyttedrømmer

Til Re-aktiv. Du sier du representerer en motpol i forhold til det negative som er fremkommet om Stavangerhytten. Men har du et kundeforhold til dem? Jeg skjønner ikke helt hvor du vil med innlegget. Kan du forklare konkret hva som er bra med dem som leverandør av hytter? Min konklusjon etter alt jeg har lest om dem er at de er hyggelig så lenge det ikke oppstår problemer. Men straks byggeprosesser ikke går på skinner, og de ikke "leverer varene", oppfører de seg meget dårlig.

Pal.ah

Til Re-aktiv,

Hva slags forhold har du til nevnte selskaper? Det er sjelden jeg opplever at kunder kommenterer strukturelle selskapsendringer og, enda sjeldnere, kommenterer forlik som er inngått mellom tidligere samarbeidene selskaper. Dette er kunnskap normale kunder ikke har eller bryr seg om.

Du sier at: "basert på egen erfaring på bakgrunn av et foretagende på Øysang", sitat slutt. Mener du med dette at du er kunde?

Hvilke hyttemodell bygde du? Og hva hadde du av tilvalg?

Agdermann

Hvor dum tror noen vi forbrukere er?

Jeg er særdeles enig med dere som stiller spørsmål med innlegget av 16. mars.

Ut fra manglende tilkjennegjørelse og svar på andres spørsmål her, kan det neppe være noen tvil om at innlegg av 16 mars er et tilfelle av det vi forbrukere så ofte ser på denne og andre blogger - nemlig at den angjeldende leverandør selv kommenterer kamuflert som kjøper eller annet. Tror de virkelig at vi forbrukere er så dumme at vi tror at dette er den riktige beskrivelse av sak? Slik jeg generelt oppfatter slike falske innlegg, er at virkeligheten som oftest er det helt motsatte av påstander.

Dette undergraver hensikten med en slik blogg, og er meget uheldig da en sak som oftest har tre sider: 1-den ene parts versjon, 2-den andre parts versjon, 3-den riktige versjon.

Det at noen faller på det lavmål det er å prøve å rettferdiggjøre seg selv som i innlegg av 16. mars, beskriver ikke annet enn dårlig dømmekraft. Når det er nevnt ser jeg fra andre innlegg her og andre steder at det ikke er første gang Stavangerhytten (tidligere Stjernehytten) har tråkket midt i salaten. 

Jeg kjenner ikke selskaper, så jeg meldte meg ikke på debatten for å ta parti eller ta stilling til sak, men reagerer på hvordan noen undergraver forbrukeres intelligens.

Re-aktiv2014

Hei gjen,

som et tilsvar til kommentarene som er kommet så kan jeg opplyse om at jeg IKKE er ansatt hverken i Stavangerhytten ei heller i Stjernehytten. Min bakgrunn ifm Stavangerhytten er et prosjekt som jeg har omtalt i mitt innlegg hvor Stavangerhytten var en part og hvor prosjektet ser ut til å ha strandet men hvor Stavangerhytten under løpet har, i forhold til meg, oppført seg på en korrekt måte. Jeg kan ikke snakke for alle andre, men føler at det i slike fora som dette ofte kan bli et skjevt bilde, basert på enkeltindivider som med rette eller urette føler seg behandlet på en feil måte.

MIN erfaring og MINE opplevelser basert på MIN kontakt med Stavangerhytten kommer tilsyne i MINE innlegg. Denne diskusjonen startet med et spørsmål hvor man spurte hva som er erfaringene med Stavangerhytten og NTB-eiendom og det er nettopp det som er mitt innlegg og mitt svar: erfaringene med disse to enhetene.

Jeg har gjennom mange samtaler med begge firmaene dannet meg et bilde av hvordan man går frem i forhold til det som er å betrakte en kunde. Så langt har Stavangerhytten i forhold til meg, gjort ting på en riktig måte og de har gitt meg den informasjonen som jeg har etterlyst på en korrekt måte. NTB-eiendom er IKKE en part i denne saken som man kan si det om....

Hvordan Stavangerhytten eventuelt oppfører seg i en konfliktsituasjon kan jeg ikke uttale meg om da jeg ikke har vært i konflikt med Stavangerhytten.

Så, som et tilsvar og til å avklare litt: dette er ikke et innlegg fra Stavangerhytten (kamuflert sådan) og jeg har heller ikke til hensikt å undervurdere forbrukeres intelligens. Når det er sagt så har jeg forståelse for at noen kan tenke i de baner.

Til de som lurer på hvorfor mitt brukernavn er endret til Re-aktiv 2014 så er forklaringen enkel: klarte å glemme oppsatt passord og måtte opprette ny konto  ;)

Et generelt tips til alle som planlegger å inngå avtale med noen om oppføring av hytte/bygning av noe slag: ikke skriv under før kontrakt er gått igjennom av en advokat og husk for all del å sette en dato for ferdigstillelse. I tillegg MÅ du IKKE betale inn penger til noen part før flyten av innbetalte midler er sikret med en bankgaranti eller følger loven om avhendig/kjøp av eiendom under oppføring.hyttedrømmer

Det er noe som skurrer i innlegget 16.3. fra Re-aktiv:
"Stavangerhytten har tidligere hatt et samarbeid med NTB-eiendom som er avsluttet gjennom en gjensidig avtale og et forlik da det var uoverensstemmelser mellom de to selskapene i forbindelse med et økonomisk anliggende og hvor Stavangerhytten ser ut til å være den tapende part." Hva mener re-aktiv med at Stavangerhytten SER UT TIL Å VÆRE den tapende part? Hva med kundene deres? Hva gikk samarbeidet mellom Stavangerhytten og NTB eiendom ut på? Jeg forstår det slik at Stavangerhytten skulle bygge hyttene, mens NTB eiendom solgte tomter med infrastruktur. Er ikke Stavangerhytten fremdeles forpliktet overfor kundene sine gjennom byggeklausul og kontrakter med kjøpere? Hvis Stavangerhytten har trukket seg, vil jeg tro kundene er den tapende part. :'(


BeetleBug

Det er avisen FVN som har tatt tak i denne saken etter at en hytte blåste av de usikrete pålene sine i Lindesnes.

Dette kan man lese i FVN idag:

LINDESNES
En rekke personer er dypt frustrerte etter befatning med Naturhytten. De føler seg lurte og frykter de vil tape store beløp. - Nå er det nok. Å saksøke Naturhytten er absolutt en mulighet, sier Hilde Steinkopf. Hun tror ikke lenger på at Stavanger-firmaet faktisk vil bygge hytta de allerede har betalt et betydelig beløp for.

En annen forteller at de har betalt 360.000 kroner i forskudd uten at det står noen hytte på tomta ennå. - Nå har vi tatt kontakt med advokat i håp om å løse floken, sier vedkommende som ikke vil ha navn i avisen. En tredje forteller at de siden høsten 2013 har ventet på å få tilbakebetalt et depositum på 120.000 kroner etter at de valgte å trekke seg fra hyttekjøpet.

Daglig leder i Naturhytten Rolf Atle Kristoffersen vil ikke kommentere enkeltsaker. - Men jeg lover vi skal rydde opp i alle forhold etter hvert, hevder han. Har fått byggenekt i Risør
Naturhytten AS fikk i sommer byggenekt i Risør fordi kommunen fryktet at pålehyttene skulle blåse av gårde. Nå nektes firmaet å bygge før de gjør opp for seg.

RISØR
- Området de har bygget på i Risør er veldig vindutsatt, særlig fordi de selv har hugget ned ulovlig mye skog i et friområde, sier enhetsleder for plan- og byggesaker i Risør kommune, Heidi Rødven.

15. januar blåste en hytte ned fra sine to og en halv meter høye påler på Høyland i Lindesnes kommune. Siden vinterstormen har Fædrelandsvennen skrevet flere saker om selskapet som bygde den, Naturhytten AS, og deres samarbeidspartnere. Blant annet har selskapet oppført 11 ulovlige hytter. Flere hytteeiere mener de har krav på penger fra Naturhytten, og er misfornøyde med handelen.

MAKS-BOT
Men det er ikke bare i Lindesnes det har blåst rundt rogalendingene. Også i Risør har de møtt motbør etter at de fikk regulert et område med 99 hyttetomter.
Konfliktene begynte da NTB Eiendom snauhogde store deler av området, og fikk ifølge Aust Agder Blad 200.000 kroner i bot.
- Det er maksimalt overtredelsesgebyr, forteller Heidi Rødven. Beløpet er ennå ikke betalt, to år etter det ble utstedt.

ULOVLIGE HYTTER
I fjor sommer dukket fire hytter opp som ikke var søkt om. Risør kommune innførte byggestopp. Disse fire hyttene pluss en til har nå fått sine byggetillatelser. I tillegg ligger det inne søknad om to til. De kommer ikke opp med det første. - Vi gir ikke noen flere tillatelser før de har betalt for seg. De skylder 168.000 kroner i byggesaksgebyrer, sier Rødven.
I fjor sommer gjennomførte Risør kommune et tilsyn på området, og slo fast at byggverkene ikke var gode nok. - Vi krevde at fundamentene måtte forsterkes slik at de ikke blåste over ende. Det har vi videreført som krav på det neste som bygges, så det er ingen hytter som har veltet her, sier Rødven.

GJELDSTYNGET
Risør kommune er ikke eneste kreditor i selskapene rundt Naturhytten. Kemneren i Stavanger tok 16. februar pant for 631.000 i verdier hos Naturhytten. Siden slutten av august har det firmaet fått åtte inkassokrav mot seg. Et av dem er fra Teppehuset Modena Mandal. De har krav på 88.000 kroner mot rogalendingene. - Vi har ikke fått en eneste krone fra dem, sier daglig leder Brynjulf Ekenberg.

SKAL GJØRE OPP
Daglig leder Rolf Atle Kristoffersen i Naturhytten AS sier at de har avtale med Risør kommune, og at de skal betale gebyrene.- Dette skal hyttekjøperne betale, og de har vi ikke fakturert ennå, sier han. Kristoffersen sier at de også har avtale med inkassoselskapene rundt Teppehuset og de andre kreditorene.
- Vi skal gjøre opp alle reelle krav, sier Kristoffersen. Han mener videre at tilsynet de fikk på hyttene i Risør ikke kan sammenlignes med Lindesnes-hyttene.
- Hyttene i Risør er mye større og tyngre, og krever en helt annen fundamentering, sier Kristoffersen. NTB Eiendom som skylder 200.000 kroner eies av Joar Hauge. Han svarte ikke på Fædrelandsvennens henvendelser tirsdag.

roald.ankersen@fvn.no - 90832117
jarle.martinsen@fvn.no - 91885107BeetleBug

Mer å lese i FVN idag:

http://www.fvn.no/okonomi/Har-ventet-pa-hyttedrom-i-fem-ar-2775819.html

BYGLAND: - Det er halvannet år siden jeg hørte fra dem sist, sier Egil Gundersen fra Kristiansand, og viser den siste eposten fra NTB Eiendom 5. juni 2013.

«Det gjør meg vondt at flere av dere har måtte lide over tid grunnet uheldige omstendigheter, og de grep vi gjør nå er en påkrevd milepæl i prosjektet», skrev Joar Hauge i brevet fra 2013. Der lovet han byggeklare tomter i 1. mai 2014. Siden har det vært helt stille. Her ligger restene av det som skulle bli et flott hyttefelt ved bredden av Byglandsfjorden.

NTB Eiendom er selskapet som startet byggingen av det omstridte hyttefeltet på Høyland i Lindesnes, feltet der en hytte blåste ned og 11 hytter ble bygd uten tillatelse.

Gundersen er litt oppgitt over at hytteprosjektet nå ligger helt i det blå. Han betalte 180.000 kroner for tomta pluss nesten det samme for infrastruktur. I tillegg har han hatt utgifter til arkitekt. Til sammen nærmer det seg 400.000 kroner. Hyttedrømmen er ferdig på tegnebrettet, men i terrenget skjer det ingenting.

Egil Gundersen og kona kjøpte tomt i Bygland like før jul 2009 av Dalskilen Hyttegrend AS. Gjennom hele 2010 var det forsinkelser, før Trollskogen Holding fikk rettighetene til utbygging i januar 2011.

Lederne i Trollskogen var Joar Hauge og Ove Malmin. Selskapet har siden byttet navn til NTB Eiendom.


BeetleBug

Hold på hatten!

Fra FVN 18.03:

Felles av gammelt «trikselån»

For sju år siden gjorde et ti millioners lån inngått på falske premisser at NTB Eiendom kunne kjøpe seg inn i hyttefeltet på Høyland i Lindesnes. Nå velter det samme lånet selskapet.

- I sommer stoppet de å betale, og vi har begjært dem konkurs, sier advokat Tor Inge Borgersen. Advokaten er bobestyrer for Villa Eiendomsutvikling, et selskap som gikk konkurs i 2009. Ifølge konkursinnberetningen mistet Villa Eiendomsutvikling betalingsevnen da Joar Hauges selskap NTB Eiendom hentet ti millioner kroner fra kontoen deres etter å ha kjøpt dem opp. Fredag møter advokat Borgersen Joar Hauge i Jæren Tingrett når det åpnes konkurs i NTB Eiendom.

Stiftet etter konkurs
Fædrelandsvennen har de siste månedene skrevet om hyttefeltet på Høyland i Lindesnes kommune. En hytte som blåste ned i vinterstormen viste seg å være en av 11 ulovlig oppsatte hytter. NTB står også bak en rekke hyttefelt på Agder som aldri ble noe av, og der enkelte tomtekjøpere føler seg forlatt.
Fædrelandsvennen kan i dag fortelle hvordan NTB Eiendom fikk hånd om de første tomtene på Høyland.
Hauges kone stiftet firmaet Trollskogen Holding 1. august 2006. Da hadde Joar Hauges selskap Bolig og Næringsbygg AS akkurat gått konkurs. Senere overtok Joar Hauge som styreleder. Selskapet fikk etter hvert navnet NTB Eiendom.

I 2008 kjøpte NTB Eiendom Villa Eiendomsutvikling for 800.000 kroner. Selskapet hadde akkurat fått lån på ti millioner kroner fra Klepp Sparebank. Lånet skulle brukes til å kjøpe en eiendom i Stavanger, og det skulle tas pant i denne eiendommen. Pengene ble overført til klientkonto hos en advokat, som skulle sikre at ting gikk rett for seg. Stavangereiendommen ble likevel aldri kjøpt. I stedet brukte NTB Eiendom pengene på å kjøpe SMH Eiendom for 9 millioner kroner. SMH var Kristiansands-firma som eide 16 tomter på Høyland.
Joar Haugesier at han ikke visste at lånet skulle gå til et bestemt formål.

- Vi ble ført bak lyset, sier Hauge.
Advokaten som innestod for at ti millioners lånet skulle brukes til kjøp av en eiendom i Stavanger mistet sin bevilling og gikk konkurs, blant annet som følge av dette forholdet. Denne konkursen fikk mye medieoppmerksomhet i 2010. Klepp Sparebank fikk dekket halvparten av 10 millioners tapet gjennom advokatens forsikringsselskap, og karakteriserer saken som svindel.
Villa Leilighetsutvikling gikk konkurs året etter. SMH hadde 16 tomter på Høyland. NTB Eiendom skaffet 21 til. De planla også 100 båtplasser i Ramslandsvågen like nedenfor. Samtidig startet bobestyrer etter Villa Eiendom, Tor Inge Borgersen, jobben med å inndrive de 10 millioner kronene. I februar 2012 avtalte NTB å betale 650.000 kroner for hver solgte tomt til konkursboet etter Villa Leilighetsutvikling. Innen sommeren 2013 skulle 23 tomter være solgt for til sammen 15 millioner kroner, og selskapet skulle ha gjort opp for seg. Hvis ikke det var skjedd, skulle det selges båtplasser for å få betalt resten, ifølge avtalen.

Ikke verdier
Frem til sommeren 2014 ble det betalt inn til sammen 1,5 millioner kroner. Pengene gikk videre til banken, som nå heter Jæren Sparebank, og forsikringsselskapet.

Da betalingene stoppet valgte Borgersen å begjære konkurs. Vi ser at det ikke er verdier igjen. Hva som har skjedd med feltet er utenfor vår kontroll, sier advokaten. Nå har Fritidseiendommer AS overtatt salget av tomter på Høyland.
Joar Hauge sier at de ble lurt av en advokat da de kjøpte opp selskapet som hadde ti millionerslånet.

Joar Hauge legger ikke skjul på at NTB Eiendom kjøpte Villa Eiendomsutvikling (som på kjøpstidspunktet het Mørck Holding) for å få tilgang på et lån på 10 millioner kroner. Han hevder det var advokaten som satte dem i kontakt med selskapet, og som hadde lånet på klientkonto.
- Vi visste ingenting om at det skulle gå til kjøp av en bestemt eiendom. Vi ble i stedet skadelidende da banken sa opp lånet, og vi fikk visst den verste betalingsanmerkningen som finnes. Dermed fikk vi ikke finansiering noe sted, sier Hauge.
- Jeg mener vi ble lurt og at det er dette lånet som feller oss, sier Hauge. Han peker også på at de mistet flere eiendommer på tvangssalg på grunn av uenighetene rundt lånet.
Fædrelandsvennen har ikke lyktes i å komme i kontakt med advokaten som innesto for lånet og som mistet bevillingen sin.

Roald Ankersen


BeetleBug

FVN skriver idag:

Kemneren har begjært hyttefirma konkurs

Kemneren i Stavanger har begjært Naturhytten konkurs med et krav på 631.000 kroner.

Naturhytten AS er firmaet som bygger hytte på Høyland i Lindesnes kommune. Selskapet har vært i vinden etter at en hytte veltet i vinterstormen, og det senere viste seg at den var en av 11 hytter som var oppført uten byggetillatelse.
Nå er det ikke bare været og kommunen som gjør livet surt for hyttefirmaet. Kemneren vil også ha pengene sine. 16. februar tok kemneren i Stavanger et utlegg på 631.000 kroner, et slikt tvungent pant er gjerne første steg mot å begjære et selskap konkurs.

- Det har vært en stille periode nå, men dette vil bli betalt umiddelbart, sa daglig leder Rolf Atle Kristoffersen i Naturhytten AS i februar. En måned senere er det lite som tyder på at det er gjort.
Behandling av konkursbegjæringen er berammet til 14. april i Stavanger tingrett.
- Vi har full kontroll på dette, sier daglig leder i Naturhytten AS, Rolf Atle Kristoffersen.
- Det sa du i februar også?
- Ja, og det gjelder fortsatt at vi skal betale.
- Trenger de som har kjøpt hytte av dere å være nervøse for at dere går konkurs i april?
- Nei, folk trenger overhodet ikke å være redd for at vi går konkurs, svarer Kristoffersen.
- Er det ikke fare for at dere går konkurs når en offentlig instans driver det så langt at de begjærer dere konkurs?
- Nei, det er automatikk i at de driver det langt, svarer hyttesjefen.

Naturhytten har flere inkassokrav mot seg fra 2014 og 2015. Foruten kemneren er Teppehuset i Mandal største kreditor med 89.000 kroner utestående.
Selskapet ble opprettet i januar i fjor, og bygger hytter på to forskjellige felt på Sørlandet, på Høyland i Lindesnes kommune og på Øysang i Risør. Begge steder jobber de i samarbeid med tomteselskapet Fritidseiendommer AS, og begge steder har det vært konflikter med både kommune og hyttekjøpere.
Fædrelandsvennen har skrevet en rekke saker om konfliktene rundt selskapene, der Rolf Atle Kristoffersen nå er daglig leder. Jan Ulrik Jensen er styreleder og hovedaksjonær i Naturhytten AS. Resten av aksjene eies av Alexios Niokolakakis.

Fredag ble det åpnet konkurs i et annet selskap med flere av de samme personene involvert, NTB Eiendom. Dette selskapet startet med tomtesalget på Høyland i Lindesnes og Øysang i Risør. Kravet som veltet dem var et gammelt lån på ti millioner inngått på falske premisser, og som ble brukt til å få hånd om tomtene på Høyland.


BeetleBug

Så hva er status?

1) Naturhytten er utestengt fra finn.no etter flere klager fra forbrukere.
2) Hjemmesiden til Naturhytten er erstattet med et kontaktskjema.

Jeg tenker at Naturhytten blir slått konkurs og at dem oppstår med nytt navn temmelig snart.Heffalompen


Røilern

Sørlandshyttene - les tidligere innlegg i denne tråden

-------------
La oss passe på at navn på aktørene og deres evt. Fremtidige nye selskaper ligger i denne tråden slik at nye hytteeiere kan unngå å gå i fella.
Victron Smartsolar Charge MPPT 150/100
9 x 300W  paneler
12x2V 1100Ah Getek AGM
Victron Multi 5000W/120A 24V
220V kjøleskap, fryser, komfyr, mikro, vaffeljern, kaffemaskin og brødrister
Honda E

BeetleBug

Nytt firmanavn, ny representant, gjelden er borte, samme oppskrift som tidligere og ikke en krone på bok.  

-BB-

hyttedrømmer

Er firmaet registrert? Jeg sjekket Brønnøysund, men fant det ikke.

BeetleBug

Sitat fra: hyttedrømmer på mai 04, 2015, 11:44:26
Er firmaet registrert? Jeg sjekket Brønnøysund, men fant det ikke.

Det er et faktum at Naturhytten AS i en periode vil ha store utfordringer med å levere, grunnet i hovedsak opparbeidet gjeld i en vanskelig periode. Dette må løses. Når vi nå går videre, så er det mitt ønske at vi gjør dette i et «rent» selskap som uten gjeldsforpliktelser kan føre de enkelte hytter trygt i havn, skriver daglig leder Rolf Atle Kristoffersen i en e-post til Naturhyttens kunder.
Selskapet er tenkt å hete Sørlandshyttene. Selskapet er ikke registrert i Brønnøysundregistrene. Dette skriver Fædrelandsvennen.

BeetleBug

Sørlandshyttene AS er nå registrert:

http://www.austagderblad.no/Nytt_selskap_konkurs-5-6-16114.html

Stavanger tingrett slo i forrige uke Naturhytten konkurs. Selskapet står bak flere hyttefelt på Sørlandet, blant annet på Limkjærheiene i Risør. Tidligere i år har også Eiro Bygg og NTB Eiendom, som har holdt på med de samme prosjektene, gått konkurs.

Bostyrer Kjersti Lunde fortalte i retten om et krav fra kamneren og Skatt Vest på 755.000 kroner, skriver Fædrelandsvennen.

Nå er et nytt selskap startet opp i form av Sørlandshyttene AS, som ifølge Fædrelandsvennen ble i registrert i Brønnnøysund 19. mai. Flere av de samme menneskene som har vært engasjert i de tre forrige selskapene er med videre, inkludert styreleder og daglig leder Rolf Atle Kristoffersen.

– Nå fører vi et «åpen bok-system». Det vil si at kundene får se hva de betaler for. Vi beviser fremdriften, og de betaler mindre summer etterhvert, sier Kristoffersen til den nevnte avisen.


Overskriften i denne tråden burde kanskje endres til:

NTB eiendom, Stavanger hytten og Sørlandshyttene?

BeetleBug

Og fra FVN idag:

Naturhytten er konkurs

Selskapet som reiste hytten som blåste over ende på Lindesnes, har selv veltet.

Dermed er den tredje konkursen på to måneder i selskapene rundt hyttefeltet på Høyland i Lindesnes et faktum. Stavanger Tingrett slo selskapet konkurs 27. mai. Tidligere i år har Eiro Bygg og NTB Eiendom, med flere av de samme menneskene involvert, gått konkurs.

Advokat Kjersti Lunde er bostyrer. Hun forteller at det er krav fra kemneren og Skatt Vest på 755.000 kroner som gjorde at selskapet gikk konkurs. Andre krav har hun ennå ikke oversikt over.

En rekke selskaper har vært involvert, og nå overtar enda et nytt. Sørlandshyttene AS er registrert i Brønnnøysund 19. mai, og har Rolf Atle Kristoffersen som styreleder og daglig leder. Han hadde de samme funksjonene i både Eiro Bygg og Naturhytten.

- En del av de som holder på å bygge hytter har overført kontrakten til Sørlandshyttene, sier bostyrer Lunde.
- De vil få bygget ferdig hytta si av det nye selskapet. De som ikke blir med må forholde seg til et konkursbo, sier Rolf Atle Kristoffersen. På spørsmål om hva konkursen skyldes, så svarer Kristoffersen av Fædrelandsvennen bidro sterkt.
Fædrelandsvennen har skrevet en rekke artikler om hyttebyggerne. Fokuset begynte etter at en hytte blåste ned i vinterstormen i januar. Naturhytten er anmeldt av Lindesnes kommune for å ha satt opp 11 ulovlige hytter. De er anmeldt av hyttebyggere som mener de ikke får det de er lovet. Naturhytten ble også utestengt fra Finn.no.
- Vi hadde gjort mye feil. Avisskriveriene gjorde at salget stoppet. Det er ikke deres feil. Dere har deres oppgave, men det bidro til at vi ikke kom over kneiken. Derfor var det nødvendig med nytt selskap for å dra dette i havn, sier han.

hyttedrømmer

Stavangerhytten har fremdeles gyldige byggekontrakter med flere kjøpere, men de nekter å ha noe med dem å gjøre. Det må jo være mulig å gå til sak mot Stavangerhytten for de dette gjelder. Kjøpere som inngikk tomtekontrakt med Joar Hauge/NTB Eiendom, inngikk samtidig byggekontrakt med Stavangerhytten i samme kontrakt. I tillegg ble det vel inngått egen byggekontrakt med Stavangerhytten. Plutselig trakk bare Stavangerhytten seg ut og overlot elendigheten til kjøpere. De er ikke fode i det hele tatt.


Powered by SMFPacks Ads Manager Mod